Sfântă Liturghie Arhierească la Sărbătoarea Bisericii Paraclis Mitropolitan «Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil» din Municipiul Târgu-Jiu! – ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt ajutătorii neamului omenesc”!

632

În ziua de vineri, 8 noiembrie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi, în frunte cu preacucernicul Părinte Protoiereu, Pr. Marian Mărăcine, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Biserica Paraclis Mitropolitan «Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil» din Municipiul Târgu-Jiu. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul Psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie», din Craiova, condus de către prof. Victor Şapcă, iar asistenţa tehnică a oficierii slujbei a fost asigurată de către domnul Ionuţ Stanciu, de la Mitropolia Olteniei. Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. Marian Mărăcine a spus că: ,,În această zi de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, arhistrategii oştilor cereşti, avem bucuria de a primi Slava Lui Dumnezeu în Casa Sa, această biserică, a doua ca vechime din Târgu-Jiu şi una dintre cele mai vechi din Gorj, care a primit acum aproape 300 de ani ca ocrotitori pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, cei ce strigă tuturor îngerilor «Înţelepciune, drepţi şi să luăm aminte!», că Dumnezeu, prin aceşti doi luminători ai Săi, ne trimite Voia Sa şi Cuvântul Său. Cei trei preoţi ai parohiei duc mai departe slujirea aceasta preoţească în mijlocul oraşului nostru, în Biserica numită catedrală, de la 1939 încoace, de când a primit împodobirile Marii Uniri”! Cu acest prilej s-a conferit rangul de iconom stavrofor Preacucernicului Părinte Pr. Gomoi Gheorghe Constantin şi Preacucernicului Părinte Pr. Neofit Cătălin Stănciulescu, cel care a început prin a spune: ,,Mulţumesc Preabunului Dumnezeu care a întărit acest moment pentru mine, de aceea, consider că nu numai pe mine mă premiaţi, dar şi pe toţi profesorii de religie din judeţ, ca să ducem pe mai departe acest dar de a avea grijă de viitorii creştini şi de a sluji «ogorul» Lui Hristos”! La rândul său, Preotul paroh, Gomoi Gheorghe a menţionat: ,,Să-I mulţumim Lui Dumnezeu pentru toate, pentru că ne trimite pe cele bune ca să ne mângâie, iar când ni se întâmplă ceva mai puţin bun, se întâmplă ca să ne smerească pentru a nu rătăci până la sfârşitul vieţii noastre departe de El! În nici o şcoală din lume nu se învaţă cei şapte ani de-acasă! Preoţia noastră este rodnică datorită răbdării preoteselor! Se cuvine să aducem Slavă Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă în viaţa noastră! Biserica noastră e frumoasă prin prezenţa credincioşilor! Astăzi se împlinesc 270 de ani de când s-a zidit această biserică! Ţineţi flacăra credinţei aprinsă şi s-o transmiteţi copiilor şi urmaşilor”, a spus Preacucernicia sa! A fost dăruit Mitropolitului Olteniei un Liturghier personalizat, iar Părintelui Mihai Roibu i-a fost acordat un «dar de suflet» simbolic, o candelă aprinsă de mulţumire cu prilejul zilei onomastice, pentru îndelunga slujire preoţească!

,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil fac parte din cetele cereşti şi sunt creaţi de Dumnezeu înaintea noastră”!
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, ÎPS Părinte dr. Irineu a pornit de la ideea că de fiecare dată hramul bisericii reuneşte întreaga parohie pentru că e sărbătoarea credincioşilor care fac parte din această comunitate. Prin urmare: ,,Aceşti sfinţi îngeri sunt protectorii şi ajutătorii noştri, le purtăm numele şi ne silim ca în viaţa noastră să le urmăm exemplul, pentru binele sufletului nostru. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil fac parte din cetele cereşti, sunt creaţi de Dumnezeu înaintea noastră, înaintea cerului şi a pământului, aşa cum ne spune Cartea lui Iov, sunt făcuţi înaintea lumii văzute, în cadrul lumii nevăzute, sunt puterile cereşti pe care Dumnezeu le-a conceput cu gândul Său, deci, sunt creaturile Lui Dumnezeu, însă, au faţă de noi o stare cu totul aparte, o stare spirituală, pentru că au o natură duhovnicească înaltă, de aceea, le permite firea lor ca să meargă repede dintr-o parte în alta a întregului cosmos! De aceea, spunem că îngerii se mişcă prin cer cu o rapiditate a fulgerului, iar, aşa cum ştim, pe Adam şi Eva, Dumnezeu i-a creat curaţi, desăvârşiţi, însă, şi lumea cerească avea nevoie să se ridice prin contemplaţie, cât mai sus în Iubirea Lui Dumnezeu! Unii dintre aceşti îngeri, în loc să meargă în Iubirea Lui Dumnezeu, la nesfârşit, au considerat că Dumnezeu are o mărginime a Sa, o limită a Sa” a precizat cu elocinţă Mitropolitul Olteniei!

Arhanghelul Mihail a grăit: «Să stăm bine, să stăm cu frică»!
În cuprinsul cuvântului de învăţătură duhovnicească, Înaltul Ierarh al Olteniei a menţionat faptul că îngerii care au mers în cugetarea lor şi din mândrie, din slavă deşartă, au considerat că ei ştiu totul, dar, Dumnezeu consideră că mândria îl mărgineşte pe om, îl micşorează, iar, din ceea ce este la un moment dat, scade şi mai mult, gândirea lui se micşorează, descreşte în aşa fel încât omul ajunge la nivelul animalului, iar, cum satan a încetat să gândească, a ajuns la nivelul întunericului, din înger luminat a ajuns un drac întunecat! ,,Aşa se face că Lucifer, căpetenia întunecaţilor a căzut împreună cu ceata lui în adâncul întunericului, iar, cum ne spune Sfânta Scriptură, Arhanghelul Mihail a grăit înaintea lor: «Să stăm bine, să stăm cu frică!», deci, să luăm aminte la Iubirea Lui Dumnezeu! Din momentul acela, îngerii buni s-au statornicit în sfinţenie, încât ei nu mai cad niciodată, chiar urcă şi mai mult, pentru că voinţa lor a devenit statornică! Din această stare, ei continuă să urce şi mai departe în cunoaşterea şi Iubirea Lui Dumnezeu, încât se spune: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de Iubirea Ta!». Să înţelegem că «vămile văzduhului» sunt locurile prin care trec sufletele ca să ajungă la Dumnezeu, locuri marcate de către aceşti întunecaţi, care opresc sufletele ca să ajungă înaintea Tatălui Ceresc, dacă sunt păcătoase! Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt ajutătorii neamului omenesc! Ei au fost prezenţi, când Dumnezeu l-a creat pe om şi tot ei au fost de faţă când omul a greşit şi când Adam şi Eva au fost înlăturaţi din Rai, fiindcă Dumnezeu l-a scos pe Adam din Rai, pentru ca el să conştientizeze faptul că a greşit! Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil au continuat să fie îndrumătorii poporului ales, ca să fie de faţă la multe evenimente din istoria mântuirii, ca şi la venirea Mântuitorului Iisus Hristos, la venirea Fiului Lui Dumnezeu” a întărit în spusele sale Mitropolitul Olteniei!

,,Să-i cinstim pe Sfinţii Arhangheli, pentru că sunt folositorii şi ajutătorii noştri”!
În încheierea cuvântului de învăţătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, care peste câteva zile va sărbători ziua de naştere, i-a îndemnat pe credincioşi: ,,Să-i cinstim pe Sfinţii Arhangheli, pentru că sunt folositorii şi ajutătorii noştri, deci, mijlocitorii noştri înaintea Lui Dumnezeu, iar sufletele noastre, atunci când murim, sunt duse de către Sfinţii Arhangheli înaintea Tatălui Ceresc! Deci, avem această încredinţare că Sfinţii Arhangheli sunt ajutătorii noştri, deci, putem să ne rugăm lor! Ei sunt duhuri înaintea Lui Dumnezeu, chiar persoane cu identitatea lor, de aceea, îi putem chema în rugăciunile noastre! Sfinţii Arhangheli ascultă rugăciunile noastre şi le duc înaintea Tatălui Ceresc pe acea scară care leagă cerul cu pământul, deci, îngerii urcă rugăciunile noastre înaintea Tatălui Ceresc. Pentru aceasta, noi îi rugăm ca să ne fie ajutători, protectori pentru viaţa noastră, de aceea, să nu-i supărăm cu faptele noastre rele, să nu-i îndepărtăm de la noi! Să spunem că diavolii se tem de Dumnezeu, dar, ne fac pe noi îndărătnici, ca să nu spunem leneşi pentru viaţa noastră! Să-i iubim pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, să le urmăm învăţătura şi pilda lor de a sluji permanent Lui Dumnezeu! Rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să vă dăruiască pace, sănătate, iar celor care le purtaţi numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, să vă dăruiască Milostivul, multă sănătate, să vă fie întotdeauna ocrotitori, în vecii vecilor, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here