Termen pentru reducerea penalităţilor la obligaţiile fiscale restante

125

foto-finante-001Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj, pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011 penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, respectiv suma datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală. Facilităţile fiscale menţionate se aplică pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi transmise spre recuperare ANAF şi se acordă, în funcţie de structura obligaţiei, de următoarele autorităţi: ANAF, prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de acestea; Autoritatea Naţională a Vămilor, prin organele sale subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de aceasta; Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pentru obligaţiile stabilite de acestea şi transmise spre recuperare ANAF. Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acordă reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012.

Bine de ştiut

Majorările de întârziere pentru care se acordă reducere sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010. Facilităţile fiscale nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate. În vederea acordării facilităţilor fiscale contribuabilii gorjeni pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare, precum şi a celor care pot face obiectul facilităţii. În situaţia în care contribuabilii sting prin plată sau compensare toate obligaţiile de plată şi nu au depus la organul competent cererea prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile, vor solicita acordarea facilităţii fiscale prin depunerea unei cereri la organul competent.

I.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here