ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE – SIMPLIFICAT – ASOCIAȚIA GAL ,,CHEILE SOHODOLULUI” ANUNȚĂ PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE AL PROIECTELOR PENTRU MĂSURA MCS 16

352

Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare

FONDURI EURI

Asociția Grupul de Acțiune Locală ,,Cheile Sohodolului” anunță prelungirea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte pentru Măsura  MCS 16 – “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare”

Număr de referință al sesiunii/cererii de proiecte: 1/2024

M 19.2, MCS 16, Sesiunea 1/2024 – prelungire până la data de 15.07.2024

 1. Data lansării apelului de selecție: 29.02.2024

1.a) Prelungirea apelului de selecție până în data de 15.07.2024

 1. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili;

MCS 16 – “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare”

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin sub-masura MCS 16 sunt:

 • Solicitantul este un parteneriat constituit din cel puţin 2 entități, din care cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol.

Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, înregistrata cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Cheile Sohodolului.

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):

 • persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile ulterioare);
 • societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare)
 • asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/ 2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005);
 • cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare), orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • organizații neguvernamentale, Consilii locale/ UAT, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
 1. Fondul disponibil: 88 042,31 euro
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 88 042,31
 3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se depune proiectele – Termenul limită pentru depunerea proiectelor este de 15.07.2024, ora 14:00, iar depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala ,,Cheile Sohodolului, din Sat, Rachiti, Comuna Runcu, nr. 105, Judetul Gorj, in intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni pana vineri.
 4. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii MCS 16, sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului 2024 elaborat de GAL ,,Cheile Sohodolului”, disponibil pe pagina de internet galcheilesohodolului.ro.
 5. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate

     Sediul GAL: Sat. Rachiti, Comuna Runcu, Nr. 105, Judetul Gorj. Telefon: 0738 125 535,  Fax: 0353 109 119.

Site: www.galcheilesohodolului.ro , E-mail: gal.sohodol@gmail.com .

 1. La sediul GAL ,,Cheile Sohodolului” este disponibilă varianta finală pe suport tipărit, a informaților detaliate aferente MCS 16.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here