Modele de subiecte pentru Titularizare

248

Cadrele didactice din judeţul Gorj, care vor susţine în vara acestui an examenul de titularizare, pot consulta acum modelele de subiecte publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Cererile de înscriere se depun în perioada 11-19 mai.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat modelele de subiecte pentru examenul de titularizare din acest an, care se va desfăşura în data de 15 iulie 2015. Testarea va dura patru ore, timp în care candidaţii vor avea de rezolvat două subiecte din disciplina de predare şi un subiect din metodica predării. Pe lângă examenul scris, concursul de angajare pe perioadă neterminată implică şi o probă practică sau o inspecţie la clasă. Structura probei scrise din cadrul Concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2015 cuprinde, pentru fiecare dintre disciplinele la care se susţine concursul câte trei subiecte, fiecăruia fiindu-i alocate câte 30 de puncte. Subiectul I şi subiectul al II-lea cuprind itemi ce evaluează competenţe din specializare/disciplina/disciplinele de concurs în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Subiectul al III-lea este centrat pe didactica/metodica predării disciplinei/disciplinelor de concurs. Subiectele sunt proiectate în conformitate cu tematica şi bibliografia prevăzute în programele specifice pentru concurs. Toate acestea sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de patru ore.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here