Agricultura pe înțelesul tuturor – Fertilizarea corectă a porumbului

773

Pentru 1 tonă de boabe și producția secundară aferentă porumbul extrage din sol 24 – 30 kg azot substanță activă, 10 – 15 kg fosfor s a, 20 – 23 kg potasiu s a, precum și importante cantități de oligo- și micro-elemente nutritive. Pentru 1 kg azot s a administrat în plus cultura produce 10 – 15 kg boabe și producția secundară aferentă, pentru 1 kg fosfor s a sporul de producție este de 4 – 6 kg  iar pentru 1 kg potasiu s a acesta este de 0 – 6 kg boabe și producția secundară aferentă. În condițiile de sol din Gorj se recomandă administrarea anual a 20 – 25 to gunoi de grajd bine compostat / ha de sol mediu și 25 – 30 to pe solurile grele, direct plantei de cultură, ideal încorporat din toamnă sub brazda ogorului negru. Pentru stabilirea dozelor de azot, fosfor și potasiu necesare a fi administrate culturii de porumb se utilizează formule complicate care țin seama de cuantumul recoltei planificată, conținutul natural al solului în elementul nutritiv respectiv, cantitatea de resturi vegetale încorporate, aportul plantei premergătoare (pozitiv sau negativ) în elemente nutritive, nivelul precipitațiilor din anul anterior, aportul în elemente nutritive al gunoiului de grajd aplicat pe acel teren etc. Pentru aceasta este extrem de utilă cartarea agrochimică a fermelor. Pentru județul nostru, la o producție medie de 5.000 kg boabe / ha pe terenuri slab fertile și fără administrare de gunoi de grajd se recomandă a fi aplicate 145 kg azot s a / ha, 60 kg fosfor s a și 55 kg potasiu s a / ha. Dacă fosforul și potasiul pot fi administrate într-o singură aplicare,  azotul, care este ușor levigabil (se dizolvă ușor în apa din sol și migrează odată cu aceasta), se impune ca acesta să fie administrat în mai multe etape spre a evita, pe de-o parte risipa, pierderea acestuia, iar pe de altă parte contaminarea apelor de suprafață, prin eroziune,  sau a celor  freatice, prin levigare, cu posibilițăți enorme de contaminare și îmbolnăvire cu nitrați și nitriți a animalelor sălbatice și domestice, și implicit și a oamenilor. Prima și cea mai importantă etapă de aplicare a îngrășămintelor chimice la cultura de porumb este la executarea ogoarelor de toamnă când trebuie administrat până la 30 – 35 kg azot s a / ha pentru a ușura nitrificarea materiilor organice (producție secundară și resturi vegetale) încorporate sub brazdă (7 kg azot s a / to materie organică încorporată) precum și integral sau aproape integral  dozele de fosfor și potasiu. O mică parte din dazele de azot și fosfor pot fi administrate la pregătirea patului germinativ sau simultan cu semănatul, ca starter. Până la 50 % din doza de azot poate fi administrată de asemenea la pregătirea patului germinativ. Starter, odată cu semănatul, se pot administra până la 30 kg azot s a / ha, 15 – 20 kg s a fosfor și potasiu / ha. La fiecare lucrare mecanică de prășit pot fi încorporate până la 20 kg s a azot / ha. Starter este bine să se administreze numai îngrășăminte complexe, de preferință de tipul 22.11.11. sau 16.16.16. prin echipamentul de fertilizare fazială instalat pe semănătoare cu încorporarea acestora în sol la 5 cm adâncime mai mare decât cea de semănat și la 10 cm lateral față de rândul de semințe. Poziționarea astfel a îngrășămintelor starter face ca rădăcinuțele tinerelor plante să acceseze mai ușor elemente nutritive în primele zile de creștere fără a fi afectate de ridicarea concentrației soluție solului în zona de creștere a lor.

Pământule – călător, oprește-mi rătăcirea.              Ion VELICAN

Administrate localizat, azotul își mărește efectul fertilizant cu cca 30 %,  fosforul cu 20 % iar potasiul cu 25 %. Trebuie evitată administrarea fazială, odată cu prășitul, dar mai ales starter a ureii, deoarece biuretul rezidual din aceasta provoacă întârzierea în creștere a tinerelor plante și le reduce substanțial capacitatea de a lupta cu buruienile în această fază. Când se administrează la prășit îngrășăminte chimice granulate este indicat ca acestea, fie să fie împrăștiate pe sol pe mijlocul intervalului dintre rândurile de plante, dar mai bine să fie distribuite uniform pe acest interval și vor fi încorporate de organele active ale cultivatoarelor, și nu în apropierea rândului de plante. Aceasta pentru a forța rădăcinile culturii să se îndepărteze de planta mama ca să exploreze un spațiu edafic mai mare, ceea ce le asigură și o mai mare siguranță în caz de secetă. Azotul imprimă plantelor creșterea habitusului, a volumului, prelungirea vegetației,  fosforul contribuie la stabilirea nivelului recoltei și a rezistenței plantelor la intemperii iar potasiul împrimă calități sporite recoltei precum și rezistență la agenții patogeni, la manipulare și depozitare. La aplicarea ierbicidelor se pot administra în soluția de ierbicidat fie îngrășăminte foliare în dozele recomandate de producător, fie până la 10 kg uree produs comercial  / ha, dizolvată în prealabil și inclusă în soluția de ierbicidat.

Este total contraindicat a se folosi alte sortimente de îngrășăminte chimice granulate decât ureea în soluția de ierbicidat, căci sunt caustice, corozive, fitotoxice.
Pentru explicații mult mai amănunțite și o mai bună înțelegere a acestor tehnologii consultați cartea mea 

 Ghidul fermierilor mici și mijlocii:

  • 1Culturi de câmp, furajere și legumicoleediția 2020,
  • 2Viticultură și vinificație – ediția 2021,
  • 3 – Pomicultură – ediția 2022,
  • 4 Zootehnie – ediția 2023

Telefon:  0764 471 206  –  permanent

Stimați fermieri,  posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, pe pământ – căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea 383/2013, cu modificările ulterioare a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli.                                  Așadar:
Cu câteva zile înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele pe care le veți folosi.
Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.
Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele. Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.
Și dacă hrană nu e… nimic nu e!

Aștept cu deosebit interes propunerile, sugestiile dumneavoastră, stimați cititori, fermieri, și despre alte subiecte de interes în activitatea cotidiană din ferma, gospodăria  dumneavoastră  căci:
 
Dacă toate astea fi-vor respectate,
Bunăstarea vine către tine apoi…
Ing. Ion VELICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here