Medicamente compensate doar 20% în noua listă

533

Lista de medicamente compensate s-a modificat începând cu 1 octombrie. Astfel, 21 de medicamente au fost mutate în sublista D, iar pilule precum Ranitidina, Aciclovirul sau Piracetamul vor putea fi compensate doar 20 la sută, deşi până acum reducerea era de 90 la sută.

De la 1 octombrie 2015, un număr de 17 DCI-uri nu mai pot fi acordate în regim gratuit sau compensat, iar alte 21 de DCI-uri au fost introduse în regim de compensare 20% din prețul de referință, respectiv 100%, într-o nouă sublistă, respectiv sublista D. Modificările sunt prevăzute în Hotărârea de Guvern 741/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, ce a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 15 septembrie 2015. Medicamentele corespunzătoare celor 21 de DCI-uri pot fi acordate în regim de compensare 100% în prețul de referință pentru categoriile de asigurați menționate în sublista C secțiunea C3, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în această sublistă. Cele 21 de DCI-uri cuprinse în sublista D sunt: Ranitidinum -mutat din sublista A; Famotidinum-mutat din sublista A; Nizatidinum-mutat din sublista A; Sucralfatum-mutat din sublista B; Mebeverinum-mutat din sublista A; Trimebutinum-mutat din sublista A; Domperidonum-mutat din sublista A; Acid omega-3-esteri etilici 90**-mutat din sublista B; Trimetazidinum -mutat din sublista A; Nicergolinum-mutat din sublista B; Vincaminum-mutat din sublista B; Diosminum (combinații)**-mutat din sublista B; Aciclovirum-mutat din sublista A; Calcitoninum (somon)-mutat din sublista B și sublista C secțiunea C2 cod program P7; Piroxicamum-mutat din sublista B; Nimesulidum -mutat din sublista B; Acidum ibandronicum ** (concentrațiile 3 mg și 150 mg)-mutat din sublista B și sublista C secțiunea C2 cod program P7; Strontium Ranelatum-mutat din sublista B și sublista C secțiunea C2 cod program P7; Clonazepamum-mutat din sublista B și sublista C secțiunea C1; Piracetamum-mutat din sublista C secțiunea C3 şi Erdosteinum **-mutat din sublista B. Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate, ”începând cu data de 1.10.2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cele 21 DCI-uri vor putea fi prescrise de medici doar pe sublista D și vor putea fi eliberate de furnizorii de medicamente doar în condițiile reglementate de HG nr 741/2015 (…) și ale Ordinului MS/CNAS nr 388/186/2015 cu modificările și completările ulterioare, numai dacă în câmpurile ”lista” și ”% compensare” din componenta prescriere sunt notate: sublista D și % compensare aferent categoriei de asigurat, respectiv 20% sau 100%”.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here