Bacalaureat 2021: Încep procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale

1095

Potrivit calendarului sesiunii august-septembrie a examenului de bacalaureat, în perioada 23-21 august se vor desfășura, la nivelul comisiilor de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal, procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale.

Conform Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, după cum urmează: nivelul „utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6,99; nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10. Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei, astfel: calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99; calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99; calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10. Candidații care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a, conform următoarei grile: nivelul „utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5,99; nivelul „utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6,99; nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
„În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologiei informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional. În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 care au studiat disciplina Tehnologiei informației și a comunicațiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de competență digitală. Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia în cadrul învățământului liceal sau profesional, dar au susținut un/o examen/probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare. Candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale — proba D din cadrul examenului de bacalaureat”, se precizează în metodologie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here