UCB, gazda unui workshop inter-universitar în Administrarea Afacerilor

357

În acest sfârşit de săptămână, mai exact sâmbătă, 26 septembrie 2015, la Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu, a fost organizat Workshop-ul interuniversitar în domeniul Administrarea Afacerilor. Activitatea este parte componentă a proiectului „Îmbunătăţirea programelor universitare de studii în domeniile Administrării afacerilor, Contabilităţii şi Ştiinţelor juridice prin consultarea alumni”, implementat de către Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara şi UTI Group Company.

Workshop-ul organizat la UCB, în acest sfârşit de săptămână, a urmărit desfăşurarea mai multor activităţi: Prezentarea proiectului din partea echipei de implementare, ucb (1)Prezentarea de bune practici identificate în cadrul întâlnirilor de lucru organizate în comunităţile de practică din domeniul Administrarea afacerilor, Concursul ,,Treasure Hunt” şi Premierea studenţilor câştigători.
Managerul de proiect, prof. univ. dr. ing. Ştefan Sorinel Ghimişi a prezentat principalele obiective ale proiectului, realizând o retrospectivă a activităţilor derulate până la această dată, menţionând activităţile care urmează a fi desfăşurate până la finalizarea acestuia în luna decembrie 2015. Ghimişi a vorbit despre rolul reprezentanţilor Alumni şi implicarea acestora în comunităţile de practică studenţeşti, despre utilitatea experienţei şi recunoaşterea rolului pe care îl au Alumnii asupra viitorilor absolvenţi. „Comunitatea academică are în vedere conservarea unor legături strânse şi a unei permanente colaborări cu Alumni, în scopul implicării studenţilor în mediul de afaceri şi creşterii procentului inserţiei pe piaţa muncii”, a menţionat prof. univ. dr. ing. Ştefan Sorinel Ghimişi, manager proiect.

Reprezentanţi Alumni, în prim-plan
În cadrul activităţii „Prezentarea de bune practici identificate în cadrul întâlnirilor de lucru organizate în comunităţile de practică din domeniul Administrarea afacerilor” au luat cuvântul mai mulţi reprezentanţi Alumni ai Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi ai Universităţii de Vest din Timişoara. Conf. univ. dr. Andrei Pelin, reprezentant Alumni, de la Universitatea de Vest din Timişoara, a vorbit despre „Ce a însemnat comunitatea de practică pentru studenţi?”. Acesta a subliniat că „Relaţia pe care o universitate o are cu Alumni reprezintă o condiţie principală de promovare a universităţii, de reconstrucţie şi dezvoltare a acesteia, de îmbunătăţire a programelor de studii prin deschiderea spre exterior şi implicarea mediului de afaceri în activitatea studenţilor”. Aşadar, crearea unei platforme şi a unei baze de date cu Alumni poate constitui un instrument specializat de comunicare cu studenţii, menţinerea unei colaborări între aceştia, în vederea creării unei imagini realiste asupra reuşitei profesionale.
ucb (2)Economistul Virgil Drăguşin, reprezentant Alumni – Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, a continuat cu prezentarea câtorva din posibilităţile studenţilor de a afla prin intermediul comunităţilor de practică ceea ce înseamnă competiţia adevărată în mediul de afaceri şi în procesul de producţie. „Studenţii trebuie să ştie să interpreteze importanţa informaţiilor teoretice în activităţile practice deoarece fiecare disciplină le oferă o viziune asupra fenomenului economic şi a activităţilor lor viitoare”, spunea Drăguşin.
Lectorul universitar dr. Daniel Brindescu, Lector comunitate de practică – Universitatea de Vest din Timişoara, a vorbit despre vizitele efectuate cu studenţii la companii private care să le ofere acestora informaţiile necesare integrării lor pe piaţa muncii, vizite la bănci şi ceea ce presupune munca la bancă, opţiunea de carieră prin antreprenoriat, vizite la companii de audit, şi altele. Brindescu a adus în discuţie şi potenţialii factori de risc sau de eşec cu care viitorii absolvenţi se pot confrunta la finalizarea studiilor, ce oportunităţi de angajare ar putea avea, şi condiţiile de diferenţiere a candidaţilor în funcţie de implicarea acestora în proiecte.
În cadrul workshop-ului, conf. univ. dr. Diana-Mihaela Pociovălişteanu, Lector comunitate de practică – Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, a susţinut importanţa implicării reprezentanţilor Alumni în comunitatea studenţească în scopul familiarizării studenţilor cu mediul de afaceri. „Oferta educaţională trebuie adaptată în ucb (3)funcţie de cerinţele pieţei muncii iar rolul practicii studenţilor presupune dobândirea competenţelor necesare integrării lor pe piaţa muncii şi cunoaşterea preocupărilor lor viitoare. Secretul reuşitei în carieră presupune stabilirea unor obiective precise, urmărirea şi atingerea acestora în vederea creării unui viitor pe măsura aşteptărilor”, a explicat conf. univ. dr. Diana-Mihaela Pociovălişteanu.
În continuare au luat cuvântul Mădălina Vasile, student, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi Bogdan Buşmachin, student, Universitatea de Vest din Timişoara, care au vorbit despre rolul participării studenţilor la comunităţile de practică şi oportunitatea acestora de a cunoaşte mediul de afaceri în scopul formării unei atitudini corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii.

Treasure Hunt, pe străzile Târgu-Jiului
În intervalul orar 12:00-13:30 s-a desfăşurat concursul Treasure Hunt prin care studenţii grupaţi pe echipe formate din opt membri, patru studenţi UCB şi patru studenţi UVT au avut de urmat un parcurs turistic în Târgu-Jiu, cu îndeplinirea unor obiective. Echipa care a reuşit să îşi ducă la îndeplinire obiectivele propuse în timpul stabilit a fost declarată câştigătoare.
Workshop-ul s-a încheiat cu festivitatea de premiere a studenţilor din echipa câştigătoare. Toţi studenţii au fost felicitaţi pentru implicarea în competiţie şi pentru dorinţa de afirmare si reuşită, calităţi de care orice absolvent are nevoie în dobândirea unei cariere de excepţie.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here