Se caută formatori

1031

Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj, în parteneriat cu Asociația Proeuro-Cons, organizează, în perioada 22 – 30 septembrie, selecție de formatori pentru 14 programe de formare. Cei interesați își pot depune dosarele, în format scanat, la adresa de email fox.danielle68@gmail.com.

Potrivit unei adrese a CCD Gorj, pentru a putea participa la selecție candidații trebuie să aibă competențe de management, de utilizare a instrumentelor digitale în educație, studii minime de licență/master, specializarea management și TIC/de preferat și doctorat, folosirea în mod practic a instrumentelor digitale necesării formării în on-line; experiența ca formator este obligatorie.
Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente: CV Europass semnat și datat, declarație disponibilitate, diplomă formator însoțită de supliment, diplomă licență/master/doctorat, însoțită de supliment sau foaie matricolă, atestate/certificări/certificate perfecționare însoțite de suplimente, în funcție de programul pentru care se optează. Programele de formare continuă acreditate pentru care se realizează selecția de formatori sunt: ,,Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar”, ,,Managementul organizațiilor școlare”, ,,Management de proiect”, ,,Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală”, ,,Educație media – alfabetizare media pentru școala românească”, ,,Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching în educație”, ,,Educație non formală pentru o școală altfel”, ,,Leadership și management în organizațiile școlare”, ,,Educație incluzivă – provocări și dileme pentru o școală a viitorului”, ,,Educație financiară pentru o școală modernă”, ,,Marketing educațional”, ,,Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar”, ,,Abordări transdisciplinare și inițiere în tehnologia informației și comunicațiilor” și ,,Managementul online al clasei de elevi”.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here