S-a semnat contractul pentru reabilitarea drumului județean 673

471

Președintele Consiliului Județean (CJ) Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, a anunțat luni, 30.10.2017, în cadrul unei conferințe de presă, ce a avut loc la sediul Palatului Administrativ din Târgu -Jiu, semnarea contractului de execuție lucrări pentru “Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calaparu, Turceni, Broșteni, până în DN 66(E79), Județul Gorj”, între Consiliul Județean Gorj-în calitate de autoritate contractantă și Asocierea S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L., S.C. DOMARCONS S.R.L., S.C. GREENADEL PROD S.R.L., S.C. ROMSTRADE S.A., S.C. MANINTER CAR S.R.L., lider de asociere S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L.- în calitate executant a lucrărilor de reabilitare, care vor fi efectuate la obiectivul de investiție respectiv.

Potrivit conducerii CJ Gorj, prin executarea lucrărilor de bază se dorește viabilizarea drumului județean 673 la parametrii tehnici actuali, urmărindu-se: rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor drumului existent și eliminarea punctelor periculoase; reabilitarea structurii rutiere; amenajarea acostamentelor; rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul expertizat; amenajarea de rigole și șanțuri de colectare și dirijare a apelor pluviale; amenajarea podețelor în scopul asigurării preluării și scurgerii apelor pluviale. Obiectivul de investiție are o lungime de 29,746 km și lucrările de reabilitare vor consta în: Turnare straturi de uzură și binder, piatră spartă, balast și geocompozit; Pentru cele 19 poduri amplasate pe traseul DJ 673 au fost prevăzute următoarele categorii de lucrări: a.Suprastructura: placa de suprabetonare; hidroizolație și cale nouă pe partea carosabilă, borduri înalte și trotuare noi B=7,80+2×1,0m; parapet pietonal nou; parapet direcţional nou pe rampe 1 = 4 x 25,0 m; protecţie intrados suprastructură cu mortar special; refacere aparate de scurgere a apelor; refacere rosturi de dilatație; curăţire și protecţia aparatelor de reazem; b.Infrastructura: reparaţii față văzută culei cu mortar special; c.Racordarea cu terasamentele: curățare și placare aripi; d.Albie: curățire de vegetație și reprofilare amonte și aval pe 50,0 m; Realizare dispozitive de scurgere a apelor (șanțuri, podețe transversale noi, podețe la drumurile laterale, accese la proprietăți, reparații la podețele transversale existente); Amenajare 3000 m de trotuare pietonale, cu o lățime de 1,50 m și 6000 m de piste de bicicletă, cu o lățime de 1,50 m; Amenajări intersecții cu drumurile laterale; Accese la proprietăți. Pentru accesul la cele 1322 proprietăți se vor reface podețele 0 600-5 m lungime, iar racordarea între partea carosabilă nouă și accesul către curtea proprietăților se va turna o suprafață de legătura din beton de ciment. În ceea ce privește stațiile de transport public, Cosmin Popescu spune că pe traseul drumului județean 673, s-au identificat 20 stații de transport public care necesită modernizare. Se va realiza, de asemenea, montare marcaje si indicatoare pentru o semnalizare corespunzătoare și montarea de borne kilometrice. “Valoarea contractului este de 32.929.372,11 lei fără T.V.A., cu o durată de execuție 24 de luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor”, a confirmat Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Sursa de finanțare pentru realizarea acestui proiect este Programul Național de Dezvoltare Locală și Buget Propriu al Județului Gorj, beneficiar fiind U.A.T. Județul Gorj.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here