Proiect de OUG privind modificarea condițiilor de participare la concursurile pentru posturile de conducere din învățământ, în consultare publică

641

Ministerul Educației a pus în consultare publică un mult așteptat proiect de Ordonanță de Guvern prin care sunt modificate condițiile de participare la concursul pentru posturile de director/director adjunct de școală, dar și cele vizând concursul pentru funcțiile de conducere, îndrumare și control din cadrul inspectoratelor școlare. Așa cum a fost deja anunțat, calitatea de membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional nu mai este un criteriu eliminatoriu. O altă modificare se referă la introducerea notei minime 7 la proba scrisă, ca și condiție în vederea participării la proba de interviu.

Potrivit documentului lansat, marți, în consultare publică, ”funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public, care constă în probă scrisă și interviu, de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. (…) Se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiții: diplomă de licenţă sau atestat de echivalare (…); au promovat examenul de definitivat; cel puțin cinci ani vechime în învățământ”. Referitor la funcțiile de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare, proiectul de OUG prevede: ”Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic se ocupă, prin concurs, care constă în probă scrisă și interviu, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educației și aprobate prin ordin al ministrului, de către cadre didactice titulare în învățământ membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care au titlul de doctor sau gradul didactic I. (…) Se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de conducere din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiții: diplomă de licenţă; titlul de doctor sau gradul didactic I (…) Se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă și gradul didactic I sau II”.

7, nota minimă necesară pentru a putea participa la interviu
”Candidații înscriși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, director al casei corpului didactic precum și pentru ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă pentru a promova în etapa finală de interviu”, se mai menționează în document.

ME: ”Este necesar ca accesul la aceste funcții de conducere să fie deschis către toate cadrele didactice”
În nota de fundamentare a proiectului de OUG se menționează că în ”analizând într-un mod obiectiv nevoile sistemului național de învățământ, din perspectiva asigurării unui management de calitate, s-a ajuns la concluzia că se impune o lărgire a bazei de selecție a personalului apt să se înscrie la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, astfel încât să se realizeze o selecție mai riguroasă a resursei umane și să se realizeze o reevaluare a criteriilor de performanță în actul de management educațional. Mai mult, radiografia reală a sistemului național de învățământ ne arată că se impune o schimbare de paradigma în ceea ce privește abordarea instituțională a managementului educațional. Este foarte importantă gestionarea mai eficientă a resurselor educaţionale (documentare/curriculare, umane şi materiale) şi dezvoltarea capacităţii de atragerea de resurse (financiare şi umane) şi menţinerea în sistem a resurselor umane bine pregătite şi motivate. Redefinirea managerului educațional este de o importanță deosebită, managerul trebuie să fie capabil să definească profilul cerut pentru viitoarele cadre didactice şi să motiveze cadrele didactice pentru performanţă înaltă, să identifice bunele practici şi să recunoască inovaţia și să utilizeze tehnologiile moderne de informare şi comunicare”. ”Este necesar ca accesul la aceste funcții de conducere să fie deschis către toate cadrele didactice care vor să concureze și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel încât să se genereze plus valoare procesului de educație. Ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să se realizeze conform unor criterii de performanță profesională și evaluate cu obiectivitate prin raportare la interesul superior al elevului”, se mai arată în documentul citat.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here