Cuantumul burselor studențești, majorat!

373

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a emis ordinul prin care crește cuantumul burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, începând cu luna martie.

Cuantumurile burselor studenților și masteranzilor s-au majorat după cum urmează: de la 1.450 la 1.550 de lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii I și II de studii; de la 1.680 la 1.800 de lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii III și IV de studii.
Fondul pentru alocarea burselor doctorale din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale se constituie în funcție de numărul de studenți doctoranzi, cu frecvență, cetățeni români sau cetățeni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, înmatriculați în baza cifrei de școlarizare.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here