Certificarea Sistemului de Management al Calităţii, la AJOFM Gorj

418

ANOFM implementează proiectul “CASPO – Calitatea în SPO” – POSDRU/123/ 4.1/S/134736, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii SPO de a furniza servicii de calitate şi diversificate clienţilor prin implementarea şi extinderea sistemului de management al calităţii. În cursul lunii august 2015 Sistemul de Management al Calităţii documentat şi elaborat în cadrul prezentului proiect, se implementează de către cele 20 de agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă asistate, AJOFM Gorj fiind una dintre acestea.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) implementează în parteneriat cu SC BEST SMART CONSULTING SRL proiectul “CASPO – Calitatea în SPO” – POSDRU/123/4.1/S/134736, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii SPO de a furniza servicii de calitate şi diversificate clienţilor prin implementarea şi extinderea sistemului de management al calităţii.
Proiectul se află în a 20-a lună de implementare, moment în care se realizează un bilanţ al rezultatelor pe care beneficiarul împreună cu partenerii şi le-au asumat. „Stabilirea, documentarea, implementarea, certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul a 20 de agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din structura Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a fost unul dintre obiectivele propuse”, a menţionat Romeo Chiriac, director executiv AJOFM Gorj.

Proiect implementat în 20 de agenţii judeţene
În cursul lunii august 2015, Sistemul de Management al Calităţii documentat şi elaborat în cadrul prezentului proiect, se implementează de către cele 20 de agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă asistate, respectiv: AMOFM Bucureşti, AJOFM Ilfov, AJOFM Constanţa, AJOFM Buzău, AJOFM Vrancea, AJOFM Iaşi, AJOFM Ialomiţa, AJOFM Prahova, AJOFM Dâmboviţa, AJOFM Braşov, AJOFM Covasna, AJOFM Olt, AJOFM Vâlcea, AJOFM Mureş, AJOFM Caraş Severin, AJOFM Dolj, AJOFM Gorj, AJOFM Mehedinţi, AJOFM Hunedoara şi AJOFM Timiş, şi va fi supus auditării de către un organism extern, în vederea certificării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4. “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1. “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare “, solicitant Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în parteneriat cu SC Best Smart Consulting SRL.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here