88 de firme, sancţionate pentru netransmiterea REVISAL-ului

262

Nu mai puţin de 88 de societăţi din judeţul Gorj au avut de suferit anul trecut, pentru netransmiterea la timp către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a Registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic (REVISAL).

Potrivit legii, fiecare angajator din judeţul Gorj are obligaţia de a înfiinţa şi transmite REVISAL-ul la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) şi de a-l prezenta organelor de control, la solicitarea acestora. Anul trecut, inspectorii de muncă au identificat aproape 90 de cazuri, în care angajatorii nu aveau întocmit sau transmis REVISAL-ul. „În 2014, inspectorii de muncă ai ITM Gorj au aplicat un număr de 95 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 63 au fost amenzi în valoare totală de 335.000 lei şi 32 au fost avertismente. Atât amenzile, cât şi avertismentele, au fost aplicate pentru un număr total de 88 de agenţi economici, care desfăşurau activitate pe teritoriul judeţului, motivul fiind nerespectarea termenelor legale de transmitere a REVISAL-ului”, a declarat George Romanescu, inspector-şef al ITM Gorj.
Cea mai mare amendă pe care o riscă administratorii sau angajatorii pentru netransmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor este în valoare de 10.000 de lei, pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea completă a informaţiilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă. Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale.
Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice: netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) din HG 500/2011 cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză; refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor; necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. 4; completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6); completarea registrului cu date eronate sau incomplete; alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului; nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii; refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 8 alin. (3), solicitate de către salariat.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here