Actele de deces ale CEO

2074

Unul dintre parlamentarii de Gorj arată cum a fost îngropată energia pe cărbune,   semnătura politicienilor. Deputatul Radu Miruță enumeră și ,,actele de deces” care au stat la baza închiderii mineritului din Oltenia.

,,Acestea sunt actele de deces, legile votate de către PSD-PNL, care au asternut linistea de mormant peste termocentralele pe cărbune. USR nu a votat asa ceva si niciuna nu ajungea să oprească fumul de pe coș dacă măcar unul dintre partidele PSD sau PNL ar fi votat la fel ca USR. Dar nu au făcut-o!
30.06.2022 – OUG 108/2022;
29.11.2022 – Legea 334/2022;
14.12.2022 – OUG 175/2022;
16.03.2023 – OUG 14/2023.
(…)În încercarea de a îi opri pe toate părțile, am depus în Parlament PLX 121/2023, proiect de lege care interzice prin lege închiderea activităților pe bază de cărbune până când nu se va pune înainte ceva în schimb”, a scris deputatul USR, Radu Miruță, pe pagina sa publică.

Iată câteva articole din legile și ordonanțele date de PSD și PNL:
OUG 108, din iulie 2022: ,,În vederea asigurării respectării obligației statului român de a adopta până la data de 30 iunie 2022 cadrul legal privind decarbonizarea sectorului energetic, prin care se stabilește data-limită pentru încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, calendarul retragerii din exploatare a capacității totale instalate pe bază de lignit și huilă și calendarul de închidere a carierelor de lignit și a minelor de huilă (…). Art.2 Se interzice punerea în funcțiune de noi capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă, cu excepția capacităților pentru care s-au emis licențe/permise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Legea 334 din noiembrie 2022: ,,Articolul 2
Se interzice punerea în funcțiune de noi capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă, cu excepția capacităților pentru care s-au emis licențe/permise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.
OUG 175, din decembrie 2022: 5. După alineatul (3) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:
(3^1) Capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la alin. (1) lit. a), se scot din exploatare/serviciu prin ordin al ministrului energiei după împlinirea termenului prevăzut la alin. (3).
(3^2) Capacitățile energetice de producere a energiei electrice pe bază de lignit prevăzute la alin. (1) lit. a), scoase din conservare, sunt păstrate în afara pieței de energie și pot fi dispecerizate numai dacă este probabil ca operatorul de transport și sistem să își epuizeze resursele de echilibrare pentru a restabili un echilibru între cerere și ofertă. Această cerință nu aduce atingere activării resurselor conservate înainte de dispecerizarea efectivă, pentru a respecta constrângerile legate de activare și cerințele de funcționare ale resurselor conservate”.
OUG 14, din martie 2023, ABROGĂ ARTICOLUL 19 CARE SPUNEA ASTFEL DIN oug 108/2022: ,,Articolul 19În situație de criză energetică, Guvernul României, la propunerea Ministerului Energiei, poate, prin hotărâre, să aprobe amânarea închiderii unor capacități energetice cu funcționare pe cărbune și a exploatărilor miniere aferente sau repornirea grupurilor energetice închise și a exploatărilor miniere aferente, cu respectarea legislației de mediu și a termenului de finalizare a decarbonizării sectorului energetic prevăzut la art. 3 și în corelare cu măsurile cuprinse în planurile de urgență aferente sectorului energetic.”
M.C.H.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here