Utilizarea Dosarului Electronic de Sănătate devine obligatorie

469

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 13 octombrie 2016, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al președintelui CNAS nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării Dosarului Electronic de Sănătate (DES) al pacientului. DES devine obligatoriu la 30 de zile de la publicarea în Monitor.

Potrivit conducerii Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, accesul direct al pacientului la propriul DES, sau al persoanei pe care o reprezintă legal, se face numai prin intermediul portalului DES și numai după autentificare. Dosarul Electronic de Sănătate al pacientului trebuie utilizat atât de către furnizorii de servicii medicale care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate înrolați în platforma informatică din asigurările de sănătate, precum și de către furnizorii de servicii medicale care nu se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate și medicii care își desfășoară activitatea într-o formă legală.
Datele medicale introduse în sistemul Dosarului Electronic de Sănătate (DES) se certifică prin semnătura electronică de către medicul curant și se transmit în sistemul DES prin aplicațiile informatice ale furnizorilor compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate și certificate în sistemul DES. Furnizorii de servicii medicale ce nu deţin sisteme informatice proprii vor utiliza portalul DES – www.des-cnas.ro – pentru a completa şi transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.
Toate informaţiile şi specificaţiile necesare certificării sunt publice şi accesibile on-line prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa www.forum.des-cnas.ro .

Ce este DES?
Dosarul Electronic de Sănătate al pacientului este o componentă a sistemului informațional sanitar care cuprinde date și informații medicale relevante pentru medici și pacienți, respectiv informații clinice, biologice, diagnostice și terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieții pacienților, organizate și structurate pe module, respectiv modulul “Sumar de urgență”, modulul “Istoric medical”, modulul “Antecedente declarate de pacient”, modulul “Documente medicale” și modulul “Date personale”. Accesul direct al pacientului la propriul Dosar Electronic de Sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES (www.des-cnas.ro) și numai după autentificare. Autentificarea pacientului în portalul DES este realizată după generarea matricei de securitate de către medicii înrolați în platforma informatică din asigurările de sănătate și definirea de către pacient sau reprezentantl legal al acestuia a parolei de acces, prin portalul DES. Matricea de securitate se eliberează de către medicii înrolați în platforma informatică din asigurările de sănătate la solicitarea pacienților, în baza actului de identitate al acestora, se eliberează pacientului în forma imprimată pe hârtie A4 și se înmânează acestuia imediat după imprimare. “Medicii înrolați în platforma informatică din asigurările de sănătate, la solicitarea pacienților, au obligația să genereze matricea de securitate pacienților. De asemenea, operațiunile de generare a matricei de securitate și înregistrarea reprezentantului legal al unei persoane se pot realiza numai prin intermediul portalului DES, doar de către acești medici”, confirmă Daniel Șurlea, președintele CJAS Gorj.
DES conține sumarul pentru situații de urgență, istoricul medical al pacientului, documente medicale, antecendente declarate de pacient, precum și datele personale ale acestuia.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here