Un secol de la intrarea României în Primul Război Mondial Rădineştii în Războiul cel Mare

324

În cursul istoriei multimilenare, locuitorii Rădineştilor, ţărani moşneni, au luptat neîntrerupt pentru păstrarea şi apărarea pământurilor strămoşeşti, pentru libertate şi independenţa lor şi a patriei.
Un moment de seamă în istoria poporului român îl constituie Primul Război Mondial sau Războiul cel Mare (1916-1918/1919) în urma căruia, prin eroismul fără seamă al românilor, s-a înfăptuit şi consolidat România Mare de la 1 Decembrie 1918.
În cadrul unei mobilizări generale (11% din populaţia ţării pentru ca în anul 1918 să ajungă la 13%)* au plecat pe front şi locuitori ai Rădineştilor de Gorj care s-au acoperit de glorie, din care, însă, foarte mulţi şi-au dat viaţa eroic pentru înfăptuirea măreţului ideal în crâncenele bătălii de pe Valea Jiului, în localităţile din nordul Târgu-Jiului, la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
Pentru a simţi şi trăi acele evenimente istorice, menţionăm în continuare Cântecul mobillizării-o istorie folclorică a momentelor războiului, notată într-un Carnet cu cântece naţionale ostăşeşti de sergentul furier Ilie I. Arcuş, Regimentul 18 Gorj (1922-1925), care se păstrează în Muzeul Satului Rădineşti.

Foaie verde ş-un muşcat
Ţara s-a mobilizat.
Plâng mar fetele-n sat
Că soarta le-a rânduit
Să le ia pe-ai lor iubiţi.
Plâng întruna şi oftează
Ochişorii lăcrămează,
Căci din război, nu se ştie
De-o fi scris ca să mai vie;
Să mai vie iar voios
Să-i sărute drăgăstos.
Plâng neveste pe bărbaţi
Şi surorile pe fraţi.
Tu, Lenuţo, nu mai plânge
Mai mare jalea mă stinge.
Tu să ai grijă de casă
Vorbe-n lume să nu-ţi iasă.
Munca pe câmp să o strângi
Pe mine să nu mă plângi,
Căci cu Domnu-ntr-ajutor
Mă întorc învingător,
Căci românu-i luptător
Are crucea de-ajutor.
Foaie verde trei smicele
Eu vă zic la revedere,
Vă las iubitele mele
Frumuşele, tinerele.
Vă las fraţi, vă las surori
Vă las grădina cu flori,
Căci eu, puică, pe pământ
N-avui parte de iubit
Şi-avui parte de război
Greu este, Doamne, de noi!
Foaie verde ş-un năut
Toţi se uită cum se duc
Tinerii din sat la rând.
Cum se-ndreaptă spre oraş
Toţi în coloană de marş.
La ora patru ş-un sfert
Au ajuns la Regiment,
Îi îmbracă-n haine noi,
Le dă gloanţe de război,
Le-atârnă crucea pe piept
Să treacă peste Sighet,
Dincolo peste hotar
La ungurii cei barbari.
Îi împarte pe unităţi
Le dă grenade la toţi
Si-apoi cu toţii aşteaptă
Să sosească o comandă
Să sosească primul val
Comandat de general.
Regimentele cu toate
În haine noi îmbrăcate,
Cu armele ghintuite
Pentru unguri pregătite.
Foie verde ş-un năut
Iată ordin a sosit
Şi cu toţii am pornit
Spre duşmanul cel cumplit.
Şiruri lungi de vânători,
Coloane de infanteri
Cu tunuri şi roşiori
Cu chipiuri numai flori.
Foaie verde-a nucului
Mult mi-e lungul drumului
Şi căţeaua din spinare
Te răpune frăţioare.
Arde soarele cu foc
De hodină nu-i soroc.
Foaie verde mărgărit
Pe duşman l-am întâlnit
În frunte cu gradul mare
Să deschidă focuri, Doamne!
Foaie verde trei cucută
Se luară măsuri de luptă.
Averescu, generalul
Dă contactul cu germanul.
De-acuma cu toţii, noi
Intrăm direct în război.
Scoaseră duşmanii capu
Cu noi se-ncepu atacu,
Focuri de mitraliere
Cum pârâie cu putere,
Cum vin pe vadul pustiu
Ne seceră ca pe grâu.
Baricade de grenade
Cum le văd, ele se sparge
Ne retează din mijloc
Doamne sfinte, ca din foc.
Cumplitul iad se întinde,
Încep focuri vijelii
Urlă tristele câmpii,
Rămân tranşee pustii.
Foaie verde de piper
Paseri cu ciocul de fier
Se-nvârtesc iute şi zboară
Cu bombele ne omoară
Foaie verde de-un năut
Doamne, nu m-aş fi născut
Să mai trăiesc pe pământ,
Să mai văz ce n-am văzut,
Să văz camarazi murind
Cu sângele până-n gât,
Pe văi la vale curgând.
Valea-i în sânge, munţi răsună
Lupta se-ncepe nebună.
Doamne, Doamne, sfânt ceresc
Mai aruncă-ţi ochii-n jos
Pe pământul cel spurcat
Unde cadavrele zac.
Uită-te cu Maica Ta
Şi mai fă-ne-odată pacea.
Cei puţini din noi rămas
Să mai mergem iar acas´
Logodnica aşteaptă-n prag
Ca să vină cine-i drag
Şi să-i ducă un inel
Din obuz sau din strapnel.
Nevăzut de ani de zile
Acesta ca suvenire
Din războiul cel grozav
Din care-am ieşit ca din iad.
Acest cântec este auzit de mine, Sergent Arcuş I. Ilie, fiind în serviciul activ la Reg. Gorj, nr. 18, Tg.-Jiu
Comuna Rădineşti, formată din satele Bibuleşti, Obârşia şi Rădineşti, în anul 1968 a fost arondată la comuna Dănciuleşti, vecină la sud, atunci când s-au reînfiinţat judeţele conform Legii nr. 57/1968.
Din satele Rădineşti şi Bibuleşti au participat la luptele din Primul Război Mondial un număr de 39 de ostaşi-eroi (un căpitan, un sergent, un caporal şi 36 soldaţi) al căror nume este încrustat pe Monumentul Eroilor din Rădineşti, situaţie reluată, completată şi comentată în lucrarea lui Marin I. Arcuş „Sate de moşneni la izvoarele pârâului Plosca”, Editura Centrului Judeţean al Creaţiei Gorj, Tg.-Jiu, 1997, p. 79-80; 85.
Pe celelalte feţe ale monumentului sunt trecute numele eroilor care au luptat vitejeşte cu jertfe pe măsură în războaiele 1877-1878; 1912-1913; 1941-1945.
În curtea Bisericii din satul Obârşia se află o cruce-monument ralizată de fostul preot Ilie N. Florescu pe care s-au înscris numele eroilor -1913-1916-1945-un căpitan, un sublocotenent, şase sergenţi şi cincizeci şi şase de soldaţi.
Ca dovezi ale vitejiei şi eroismului ostaşilor români în luptele contra duşmanului, în Muzeul Satului Rădineşti se păstrează unele documente şi medalii acordate pentru faptele de arme ostaşilor din satele de la izvoarele pârâului Plosca.
Lui Spătaru Ilie i s-a înmânat Ordin de zi nr. 49…1918, marie 1, pentru faptele de vitejie în Războiul cel Mare 1916-1918 în luptele de la Mărăşti-Muscel. De asemnea, Popescu Dumitru, ctg. 1919, reg. 18 Infanterie a primit Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918, iar lui Munteanu Constantin, conting. 1896, i s-a conferit Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918 fără barete…
Alţi eroi au primit medalii „Mărăşeşti-Tg.-Ocna 1916-1918”, care, de asemenea, se păstrează la Muzeul Satului Rădineşti.
Marin I. Arcuş

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here