Servicii private în spitalele publice

269

Spitalele publice ar putea presta servicii medicale şi în regim privat, în afara programului obişnuit, la cererea pacientului, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Sănătăţii, care a fost semnat deja de 102 parlamentari. Preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj consideră beneficiu acest proiect, atât pentru medici şi spitale, cât şi pentru pacienţi.

Potrivit proiectului menţionat, prestarea serviciilor medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, se realizează numai în afara orelor de program al personalului solicitat si în afara orelor de gardă, fără a afecta activitatea de bază a spitalului. Actele medicale în regim privat la cererea pacientului pot fi asigurate numai de personalul medical cu contract de muncă din spitalul public respectiv, cu excepţia cazurilor în care, la cererea şefului de secţie din spital, cu acordul directorului medical şi cu avizul favorabil al managerului, sunt solicitaţi alţi medici din sistemul public sau privat. În spitalele publice se pot acorda servicii medicale în regim privat, la cererea pacienţilor, numai în limita specialităţilor medico-chirurgicale pentru care spitalul în cauză este avizat, clasificat şi acreditat. Pacienţii pot alege în mod expres un medic curant, pentru un anumit act medical, în timpul programului normal de lucru, pentru care se va achita un onorariu prestabilit prin acordul părţilor, în condiţiile reglementate prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Bondoc: „Este un lucru bun, cu opţiunea de costuri suplimentare”
Serviciile şi actele medicale efectuate la cererea pacientului în spitalele publice pot fi decontate prin intermediul unei poliţe de asigurare complementare, încheiată de pacient cu un asigurator. Preşedintele CJAS Gorj consideră de bun augur acest proiect. „Este un lucru bun, cu opţiunea de costuri suplimentare. Dacă va fi aprobat acest proiect, vor câştiga şi medicii şi spitalele, dar şi pacienţii. Sunt oameni care preferă să plătească pentru servicii mai bune”, a menţionat Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj.
Potrivit proiectului de lege, din veniturile obţinute de spitalul public, prin serviciile private, managerul poate acorda personalului medico-sanitar recompense, care se cumulează cu câştigurile salariale, devenind venit brut lunar, evidenţiat contabil şi supus impozitării.
Prestarea serviciilor medicale la cererea pacienţilor, în regim privat, este facturată şi include următoarele cheltuieli: remuneraţia personalului medical implicat direct în prestarea serviciului solicitat, amortizarea aparaturii şi echipamentelor, cazarea, consultaţii, investigaţii şi analize medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale, medicamente, hrană, utilităţile, eliminarea şi neutralizarea deşeurilor, documentarea fizică şi informatică, întocmirea şi arhivarea documentelor şi altele. Modalitatea de tarifare si preţul minimal al serviciilor vor fi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Organizarea serviciilor private în spitalele publice
Medicii care prestează aceste servicii se pot organiza şi funcţiona astfel: medic specialist sau medic primar, ca persoană fizică independentă, cabinet medical individual, societate civilă medicală sau alte forme legale de organizare a activităţii medicale. Acordarea serviciilor private în spitalele publice se realizează numai prin încheierea prealabilă a unui contract tipărit, semnat personal de pacient sau de reprezentantul său legal, de medicul sau medicii solicitaţi şi de managerul spitalului în cauză. În proiect se stipulează şi că activităţile desfăşurate de medicii din spitalele publice, care prestează servicii la cererea pacientului, în regim privat, în condiţiile actului normativ, sunt exceptate de la prevederile legale în vigoare privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here