Sărbătoare Arhierească de Rusalii, la resfințirea Bisericii din Parohia Cârbești, Comuna Drăguțești, Gorj

564

În ziua de 31 mai 2015, la Sărbătoarea Cincizecimii sau a Rusaliilor, de Ziua «Pogorârii Sfântului Duh», Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoți și diaconi în frunte cu Părintele protoiereu Ionel Câmpeanu, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril» din satul Cârbești, zidită între anii 1929-1933, acum resfințită în prezența d-lui Primar Vasile Moșoiu și a credincioșilor veniți să asculte minunata slujbă și cuvântul de învățătură al acestei zile de aleasă sărbătoare!

“Bunul Dumnezeu a rânduit să ne trimită Harul Duhului Sfânt”
Cu acest prilej, Părintele paroh Birceanu Pantelimon a spus că în această zi, “când soarele parcă luminează mai tare ca oricând, avem în mijlocul nostru prezent pe ÎPS Părinte, dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, iar Bunul Dumnezeu a rânduit să ne trimită dumnezeiescul har și darul Duhului Sfânt, pentru sfințirea acestui sfânt lăcaș” iar d-l Primar Vasile Moșoiu a mulțumit cu adâncă recunoștință celor care au venit la această sărbătoare, mai ales că “aceasta este biserica în care am fost botezat, în care am fost cununat și ne-a fost dat să credem în Dumnezeu”! În cadrul slujbei, ipodiaconul Dumitru Trufelea a fost hirotonit diacon și au primit gramate chiriarhale de mulțumire: Preotul Paroh Birceanu Pantelimon, dl. Primar Vasile Moșoiu, domnii Cucu Nicolae, Tâlvescu Ion, Olaru Victor, Bârsanu Ion și Podrea Tomiță.

“Sfinții Apostoli au primit cuvânt cu putere multă, ca să vestească Evanghelia la toate neamurile”
În cuvântul de aleasă învățătură, Mitropolitul Olteniei a pornit de la ideea că: “Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt este sărbătoarea care se așează la cincizeci de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, zece zile de la Înălțarea Domnului la ceruri. Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de patima Sa cea mântuitoare, înainte de a fi răstignit, a vorbit Sfinților Apostoli, că după ce se Va Înălța la ceruri, va trimte Duhul parohia carbesti1Sfânt, «Care de la Tatăl purcede», ca să continue activitatea începută de El, ca să dea poporului Lui Dumnezeu sfințenie, pace și bucurie. Iată că după cincizeci de zile, după ce Sfinții Apostoli au fost îndemnați să nu părăsească Ierusalimul, să se roage ca să vină «Mângâietorul, Duhul Adevărului», atunci aflară cu toții la rugăciune, în Sion, împreună cu Maica Domnului și cu frații Domnului, cu toți care au crezut în El și L-au urmat, de îndată, ne spune Sf. Apostol Luca, în «Faptele Apostolilor», s-a auzit un vuiet mare, un vânt care vine repede și a umplut casa în care se aflau toți în rugăciune. Și S-a arătat peste Sfinții Apostoli «limba de foc», s-a așezat peste ei și deodată puterea Lui Dumnezeu, după ce i-a sfințit, i-a întărit și deodată unii dintre ei au început să grăiască în limbi deosebite, după cum le dădea lor Duhul a grăi”. În cadrul cuvântului său, Chiriarhul nostru a reiterat că: “În acel timp se adunaseră oameni mulți, de pretutindeni, și cetatea era plină de iudei veniți din toate laturile lumii, inclusiv cei din părțile noastre, din Sciția, atâta lume se adunase la Ierusalim, încât cu greu puteai să găsești un loc liber. Tocmai în momentul acela de rugăciune și de Pogorâre a Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli, s-a produs această minune a vorbirii în diferite limbi, a sfințirii și a puterii Cuvântului, iar Sfinții Apostoli au primit cuvânt cu putere multă, ca să vestească Evanghelia la toate neamurile. În momentul acela, Sf. Apostol Petru a luat cuvântul și s-a adresat tuturor celor de față și celor care îi ascultau, pentru că la această Pogorâre a Duhului Sfânt au venit mulți, din toate părțile. Și au auzit fiecare dintre ei, grăind în limba lor, au auzit despre îngerii Lui Dumnezeu și despre Învierea Mântuitorului Iisus Hristos”!

“Cuvântul Lui Dumnezeu, din gurile Sfinților Apostoli, este ziditor”
Accentuând faptul că în fiecare dintre noi se întipărește puterea Duhului Sfânt, încât și noi devenim dumnezei după Har, Mitropolitul nostru a adăugat faptul că întotdeauna: “Cuvântul Lui Dumnezeu, din gurile Sfinților Apostoli, este ziditor, este întăritor, este un cuvânt care alcătuiește interiorul sufletesc al omului, care îl întărește, care îl purifică și apoi îl înalță! În așa fel încât, cei care au auzit cuvintele Sfinților Apostoli, de îndată au și grăit: «ce să facem?», la care Sf. Apostol Petru le-a cerut tuturor să se parohia carbesti2boteze și să se pocăiască. Deci, iată, Cuvântul Lui Dumnezeu a odrăslit în sufletele lor și a rodit, în așa fel încât lumea care îi asculta pe Sfinții Apostoli, a și produs roade rodnice de pocăință! Căci, sufletul așteaptă întotdeauna să se curățească, să se ridice din starea întunecată în care se află. Există în noi ceva, fraților și surorilor, care nu se poate mulțumi cu lucrurile pământești. Sufletul nu poate să fie hrănit cu hrana materială, adăpat cu băutura pământească! Sufletul se hrănește cu Cuvântul Lui Dumnezeu, sufletul se împărtășește cu Sfintele Taine, cu trupul și cu sângele Mântuitorului Iisus Hristos, și sufletul dorește să se apropie cât mai mult, să intre în unire și în comuniune cu Dumnezeu! Astfel, au fost sufletele celor care i-au ascultat pe Sfinții Apostoli, iar trei mii de bărbați s-au și botezat în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Iată, cum s-a format prima Biserică! Este începutul Bisericii, este actul de naștere al Bisericii creștine. Biserica nu este decât trupul tainic al Domnului, în care fiecare dintre noi suntem «mădulare», Biserică ce este compusă din credincioși, alcătuită din sufletele, din persoanele care Îl mărturisesc pe Mântuitorul Hristos ca Domn și Dumnezeu!

“Pe toți și pe toate, ne coordonează același Duh Sfânt”
În încheiere, ÎPS Părinte Mitropolit a spus că Sărbătoarea aceasta deschide clar porțile Cerului, deschide puterea Luminii, iar cei care sunt în întuneric, văd lumina cea adevărată a Împărăției Cerurilor, fiindcă: “Pe toți și pe toate, ne coordonează același Duh Sfânt, care ne unește pe toți laolaltă, ca nici o virtute să nu rămână de-o parte, ba, dimpotrivă, să fie pusă în slujba, în folosul Bisericii noastre! Așadar, Duhul Lui Dumnezeu, Îl rugăm să călăuzească, să-i întărească pe toți credincioșii, ca Biserica noastră s-o păzească de sminteli și de alte multe atacuri vrăjmașe! Îl rugăm pe Duhul Sfânt ca să fie permanent în viața noastră, să se sălășluiască întru noi și «să ne curățească de toată întinăciunea», ca atunci când vom ieși de aici, același Duh Sfânt să ne ducă în Fiul, spre Tatăl Cel Ceresc, ca să avem viața veșnică în Împărăția Cerului, Amin!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here