Posturi de mediatori şi asistenţi medicali, vacante în judeţ

382

Primăriile Borăscu şi Câlnic vor organiza în perioada următoare concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de asistenţi medicali şi mediatori sanitari.

Primăria comunei Borăscu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie, vacante de asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Asistenţă Socială. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii de şcoală sanitară postliceală; vechime – 6 luni. Proba scrisă a concursului se va derula pe 28 decembrie, ora 10.00, iar interviurile vor fi susţinute o zi mai târziu, de la aceeaşi oră.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.

Două posturi vacante la Câlnic
Şi Primăria Câlnic organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de mediator sanitar şi asistent medical. Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea participării la concursul derulat pentru ocuparea celor două posturi este data de 16 decembrie, urmând ca proba scrisă să aibă loc pe 28 decembrie, ora 09:00, iar interviurile să se desfăşoare pe 30 decembrie, cu începere de la aceeaşi oră.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here