Pe 25 mai intră în vigoare Regulamentul pentru protecţia datelor

359

Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date cunoscut în spaţiul public ca GDPR va intra în vigoare la 25 mai. Potrivit Regulamentului nr. 679/2016, o persoană vizată ar trebui să aibă dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal care o privesc şi “dreptul de a fi uitată”, în cazul în care păstrarea acestor date încalcă Regulamentul, dreptul Uniunii sau dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul. În special, persoanele vizate vor avea dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie şterse şi să nu mai fie prelucrate, fără întârzieri nejustificate astfel: în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care sunt colectate/prelucrate; în cazul în care persoanele şi-au retras consimţământul pentru prelucrare; în cazul în care persoanele se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc; în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal nu este conformă cu Regulamentul. Totuşi, păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal va fi legală în cazul în care este necesară: pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi de informare; pentru respectarea unei obligaţii legale; pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopuri de arhivare în interes public; în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here