Omul şi înomenirea…Lecţiei de Viaţă!(II) – Interviu preţios cu Domnul dr. ing. Gheorghe BULIGA, «senior» al petrolului românesc, membru a trei Academii, Preşedintele fondator al Asociaţiei «Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze», fondatorul unicei reviste de specialitate «MONITORUL DE PETROL ŞI GAZE» din România – «Eu, Buliga, tu, Buliga, dar cine ne mestecă mămăliga?»!

416

– Rep. Domnule dr. ing. Gheorghe Buliga, cu bucurie, HRISTOS A ÎNVIAT!
– GH.B. ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
– Rep. Mulţumesc mult şi îndatoritor pentru cărţile trimise şi rămâne ca, la rândul meu, să vă ofer cu mare bucurie cartea despre «Depopularea mediului rural din România», pentru că mă onorează dorinţa exprimată de a vă trimite la rândul meu o carte de-a mea, pe care o consider destul de modestă!
– GH.B. Domnule profesor, mulţumindu-vă, la rândul meu, pentru aprecierile elogioase, v-am expediat prin poștă «Genealogii incomplete – Mărturii» şi vă urez mult succes în tot ceea ce scrieţi!
– Rep. Ceea ce facem şi ceea ce scriem, Domnule Gheorghe Buliga, cred că e darul de la Bunul Dumnezeu Atotputernicul!
– GH.B. Totuşi, ţin să vă felicit pentru articolul: «Covidismul…prinde Viaţă! Conotaţii la Manifestul Partidului Covidist» şi consider că asemenea articole sunt foarte importante în lămurirea populaţiei asupra originii şi a scopului acestei aşa-zise pandemii provocate de către sataniştii – globalişti! Cred că, prin glasul şi prin lupta unită a celor care credem în Dumnezeu, vom fi învingători în «războiul» total declanşat de către globalişti împotriva omenirii – Creaţie Divină!
– Rep. Primul nostru interviu ştiu că l-am încheiat cu unele referiri la patronimul şi la Muntele «Buliga», de la noi din Gorj, de aceea, v-aş ruga să ne spuneţi, cât de răspândit este acest nume în ţinuturile Gorjului şi ale Mehedinţiului, cu deosebire, ca şi în arealul locuirii noastre româneşti din afara Olteniei, până în Bucovina şi în Basarabia, poate chiar şi în Banatul sârbesc?
– GH.B. Doresc să vă spun că aria identitară a românismului, aşa cum a arătat în inegalabila sa «Enciclopedie a identităţii româneşti» doamna Ecaterina Ţarălungă, este mult mai răspândită, chiar şi în afara spaţiului balcanic, deoarece comunităţi cu origine românească se regăsesc în mai toată Europa, dar şi pe continentele: asiatic, african sau american. Astfel, numele de Buliga poate fi regăsit nu numai în provinciile româneşti, dar şi în multe alte zone geografice.

,,Pasiunea pentru istorie m-a urmărit întreaga viaţă”!

– Rep. Când am intrat în posesia cărţii dumneavoastră, sugestiv intitulată: «GENEALOGII INCOMPLETE – Mărturii», am fost copleşit de valoarea documentară a cărţii şi de capacitatea de sinteză a unui spirit care se respectă pe sine, prin respectul deosebit faţă de străbunii săi, de aceea, v-aş întreba, de când v-aţi gândit să scrieţi o asemenea carte?
– GH.B. Pot răspunde prin a vă spune că printre alte pasiuni ale mele se numără şi istoria. În copilărie, împins de curiozitate, ascultam poveştile bătrânilor despre întâmplări din alte vremi, iar, în joacă, trăiam războaiele dintre daci şi romani, mă minunam cum din Podul de peste Dunăre, ridicat de Apolodor sau Apollodoros din Damasc, mai rezistă încă două «picioare»? Am aflat cum Iovan Iorgovan a ucis balaurul cu mai multe capete, citeam cărţile de legende istorice, poeziile lui Bolintineanu, faptele lui Tudor Vladimirescu, atâtea lucruri despre Iancu Jianu, ca şi studiul istoriei din anii de şcoală, pe lângă completările din reviste istorice.
– Rep. Deci pasiunea pentru studiul istoriei, iată, v-a ajutat să descoperiţi străvechimea numelui de Buliga!
– GH.B. Pasiunea pentru istorie m-a urmărit întreaga viaţă, astfel că, în urmă cu mai bine de 20 de ani, am găsit în «Istoria românilor» (1807), a lui Gheorghe Şincai, prima menţiune a numelui lui Lupu Mehedinţeanu şi Buliga Lupu Mehedinteanu. De atunci, am continuat să caut prin biblioteci şi prin arhive, în inscripţii pe pietre de mormânt, picturi murale pe pereţii bisericilor, prin catagrafii ş.a., o serie de documente şi referinţe privitoare la locuri şi persoane care au purtat sau care au avut avut legături cu purtătorii acestui nume.
– Rep. Le puteţi explica în câteva cuvinte, gorjenilor noştri, faptul că unul dintre marii descendenţi ai neamului Buliga este chiar vestitul Dincă Schileru?
– GH.B. Domnule profesor, Dincă Schileru, personalitatea gorjeană cea mai populară din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, s-a născut la Schela şi şi-a petrecut copilăria pe Muntele «Buliga», iar faptul că îl vizita pe bunicul meu, Gheorghe Buliga, căruia, amintindu-i de copilărie, îi spunea «vere», iar, în glumă, îi zicea: «Eu, Buliga, tu, Buliga, dar cine ne mestecă mămăliga?», pentru că toate acestea le ştiu de la tatăl meu, care, copil fiind, l-a cunoscut personal pe Dincă Schileru.

,,Personal, consider că mă conformez şi respect dreptatea, adevărul şi morala creştină”!

– Rep. Domnule dr. inginer Gheorghe Buliga, ne oferiţi unele informaţii extrem de preţioase şi care merită consemnate cu atenţie!
– GH.B. Dar, dincolo de aceste relatări, se pare că există o genă care a făcut ca urmaşi ai familiei Mehedinţeanu – Buliga (Marin şi Teodor Mehedinţeanu) să lanseze în premieră naţională şi internaţională chiar industria de petrol, iar primele încercări de extracţie a petrolului din Oltenia, la Bâlteni, să fie făcute de către un urmaş din aceeaşi rădăcină, deci de către iubitorul de oameni şi de cultură, Dincă Schileru, a cărui soţie era din Bâlteni, pentru că deputatul de Gorj avea chiar casă în această localitate!
– Rep. Comuna Bâlteni păstrează multe mărturii elocvente despre activitatea marelui patriot român care a fost, este şi va fi Dincă Schileru! În cartea dumneavoastră este explicată chiar originea numelui de «Schela» şi de «Schileru», iar acest lucru îl am în vedere prin prezentarea cărţii dumneavoastră!
– GH.B. Nu numai titlul cărţii, dar mai ales conţinutul său prezintă «Genealogii incomplete» şi care pot fi completate ulterior, prin «mărturii» revelatoare!
– Rep. Vă consideraţi un spirit non-conformist, aşa cum v-aţi dovedit cu învăţătoarea suplinitoare din clasa a patra, care v-a pedepsit pe nedrept?
– GH.B. Domnule profesor, în legătură cu conformismul sau «non-conformismul» meu, cred că este important de analizat cu atenţie şi e ceva mai mult de discutat! Personal, consider că mă conformez şi respect dreptatea, adevărul şi morala creştină şi că îmi recunosc greşelile! De asemenea, întotdeauna, îmi asum responsabilitatea faptelor, dar, organic, resping minciuna, înşelătoria, manipularea, laşitatea şi trădarea!
– Rep. Acestea sunt coordonatele unei moralităţi exemplare, care nu lasă nici cea mai mică umbră de îndoială asupra personalităţii dumneavoastră şi asupra unei cariere strălucite în plan profesional, pentru că toate acestea merită preţuirea tuturor gorjenilor şi a tuturor românilor! (VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here