Omagiul pentru ”Soldatul român în sfântul nostru război 1916-1919” în viziunea lui Grigore Haidău

989

În aceste zile, în pragul Centenatului Marii Uniri, scriitorul și graficianul Grigore Haidău publică un nou volum, dedicat eroilor români din Primul Război Mondial, intitulat ”Soldatul român în sfântul nostru război 1916-1919”.
Volumul este o selecție de texte preluate din lucrarea lui Constantin Kirițescu apărută în anul 1930 ”Povestea sfântului nostru război”, însoțite de numeroase desene speciale pentru fiecare text, cu mențiunea că desenele datează din anul 1928 și aparțin lui A. Muraru, pe care renumitul grafician, autorul volumului la care ne referim, le-a refăcut în tuș și culoare.
Volumul debutează cu poezia lui Andrei Mureșeanu ”Deșteaptă-te, române” după care în cuvinte puține, dar în imagini semnificative, autorul urmărește importantele etape și destinul soldatului român în timpul Primului Război Mondial.
Astfel se fac referiri și se redau imagini grafice sugestive despre mobilizarea oștirii române prin sunetele clopotelor bisericilor din întreaga țară pentru chemarea tinerilor la războiul reîntregirii tocmai în noaptea de Sfânta Mărie Mare a anului 1916, despărțirile emoționante de familii a tinerilor care plecau la luptă sub drapel, slujbele de îmbărbătare ținute de către preoți în toate bisericile, plecarea femeilor și copiilor din calea dușmanului și luarea drumului pribegiei ascunzându-se prin păduri până la vremuri mai bune, luptele de la podul Jiului din 14 octombrie 1916, ajutorul dat de eroina neamului Ecaterina Teodoriu, pe Dealul Sâmbotinului, la pansarea răniților, rănirea la ambele picioare a soldatului Ecaterina Teodoroiu în luptele de la Filiași. Autorul omagiază vitejia și eroismul multor altor eroi ai Primului Război Mondial, reținând din parcurgerea lucrării alte nume de eroi precum: ofițerul Nicolae Brăiloiu, strănepot de ban al Craiovei, mort în luptele de la Predeal; soldatul Ion Mirejică din regimentul 31 Calafat mort într-o patrulare în satul Vălari, ucis pe loc de către dușman; soldatul Giurca Ene; soldatul grenadier Constantin Mușat, mort la asaltul Coșnei în Pasul Oituz. O descriere amănunțită care emoționează cititorul până la lacrimi este cea referitoare la eroismul soldatului Flueraru Marin, care decide să se sacrifice pentru a ajuta camarazii săi rămași într-o încercuire dușmană pe Muntele Roșca. Aceasta este de fapt și cea mai amplă și sugestivă selecție a autorului, emblematică pentru destinul mutor ostași români.
Alți eroi prezenți în paginile volumului sunt: locotenentul Constantin Constantinescu – actor al Teatrului Național din București, mort apărând poziția cotei 891 din Muntele Răchitașului; sergentul Iliescu Ignat, bucovineanul Ion Grămadă, care s-a refugiat în patria mamă pentru a nu fi încorporat în armata austriacă și a fi nevoit să lupte împotriva fraților săi români, înrolat în armata română și mort ca, un viteaz demn de toată recunoștința, în luptele de la Cireșoaia; căpitanul N. Vulovici – un poet sensibil, dar erou decedat în luptele pentru intrarea în orașul Miercurea Ciuc, din ale cărui versuri, găsite în carnețelul său la piept, reținem: ”De-oi fi să mor, Tu Doamne dă-mi/ o moarte vitejească,/ Un glonte-n floarea din chipiu,/ în lupte mă izbească/ Schilavu-mi trup înfășurat/în pânză tricoloră/ Mi-l plângă trâmbițașii mei/nu mama, nu suroră”. Moartea Ecaterinei Teodoroiu, a căpitanului Ignat Grigore, a soldatului Giurcă Ene, a căpitanului Matheș Enric – sas din Mediaș, precum și drumul armatei române din anul 1919 până la Budapesta și capitularea armatei ungare sunt alte subiecte asupra cărora Grigore Haidău se oprește spre a le omagia în cuvinte și imagini desenate.
Admirabilă ideea tatălui, adică a autorului volumului despre care scriem aceste rânduri, de a omagia sufletește și parte din trupul său, adică a fiului său Cătălin Grigore Haidău, răpus de gloanțele dușmane, la șaptezeci de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial, în decembrie 1989, în timpul evenimentelor din acel an care au schimbat cursul istoriei României. De subliniat faptul că lucrarea a apărut sub egida Editurii ”Măiastra” Târgu-Jiu, în cadrul Programului de manifestări culturale dedicate Centenatului Marii Uniri” și împlinirii a 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial, organizate de către Cultul Eroilor – Filiala Târgu Jiu în asociere cu Cercul Cultul Eroilor ”Cătălin Grigore Haidău” din cadrul Liceului de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu. Admirabilă ideea autorului de a organiza și o expoziție de prezentare, în viitor, a desenelor refăcute în tuș și culoare.
În final. doresc să remarc cu mare plăcere faptul că D-l Grigore Haidău este membru activ al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. Doru Șerban”, din partea căruia îi adresăm toate felicitările și mulțumirile noastre.
dr. Victor Troacă, Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here