Omagiu dascălilor din zona Novaciului

317

scoalaLa poalele Parângului, pe cursul Olteţului, Galbenului, Gilortului, Blahniţei, se întinde frumoasa zonă a Novaciului, cu brâncoveneasa mănăstire Polovragi, cu pitoreasca Peşteră a Muierii de la Baia de Fier, cu frumoasele staţiuni Rânca şi Săcelu, cu mănăstirile Cărpiniş şi Crasna şi cu oameni gospodari, iubitori ai

meleagurilor natale, dar şi cu un valoros potenţial intelectual, care a reuşit să transmită din generaţie în generaţie, hărnicia, inteligenţa şi cultura asimilată pe parcursul vieţii. Un factor important în formarea şi dezvoltarea generaţiilor de oameni, care s-au scurs de-a lungul istoriei neamului l-a constituit şcoala, ai cărei slujitori au ştiut să modeleze minţile generaţiilor de elevi, cărora le-a insuflat dragostea şi devotamentul faţă de profesorul acestor meleaguri natale.

Dacă în anii anteriori a existat o mai mare stabilitate în domeniul legislaţiei şcolare, în zilele noastre se constată o prea mare şi nejustificată frământare în organizarea şi desfăşurarea acestui proces educaţional. Dar calitatea şi prestigiul învăţământului din orice etapă a derulării acestuia sunt determinate de prestanţa şi calitatea slujitorilor lui, cărora li se poate atribui atributul de luceferi, ce luminează şi călăuzesc drumul urmaşilor.

Cei peste 43 de ani pretaţi în ogorul şcolii, mi-au dat posibilitatea să cunosc şi să le acord, pe drept cuvânt, calitatea de adevăraţi giganţi în domeniul educaţiei multor colegi, care astăzi fac parte din lumea cerească, alcătuind o adevărată vatră de lumini, ce luminează şi călăuzeşte drumul urmaşilor şi care nu trebuie daţi uitării prin trecerea timpului. Astfel, dascăli ca: familia prof. Vasile şi Angelica Dănescu, Şandru C-tin, Bondoc, Melencu Dumitru, Pocuimb Stelian, Popescu Micu (D-tru), Stanciu Dafinescu, Leuşteab Gherghie, Popica Dumitru, Popescu Sabin, din Novaci, Dănescu Fănică, Şişiroi C-tin şi Gh, Dănescu Ion (Nelu) Tache şi Constantin Lianu, Rică Corlan, din Crasna, Căsculescu Andrei şi Ştefania, Bărăscu Dumitru, Totorcea Gheorghe, Săceleanu Lucreţia, Dumitru şi maria Priescu, Ion şi Maria Aringhie, din Săcelu, Jitaru Constantin, Rădescu Nicolae, Dina Ion, din Baia de Fier, Mesteacăn Constantin, Chivu Nicolae, Popescu Ion şi Elena, Chiriţescu Marin, din Polovragi; Vatau Gheorghe, Stăiculescu N., Râcă Ion, Grigorescu Pavel, din Bengeşti – Ciocadia, Mihăilescu Ion (Jean), Popescu Ion din Bumbeşti – Piţic ş.a.m.d., care astăzi nu mai sunt printre noi, dar care, merită să nu fie daţi uitării, trebuie să rămână figuri legendare în istoria învăţământului, exemple demne de urmat pentru generaţiile de azi şi de mâine.

Dragi lucrători din ogorul şcolii, faceţi ca prin munca de instruire şi educare a generaţiilor de azi să vă ridicaţi măcar la nivelul înaintaşilor, pentru ca şcoala să reprezinte un factor esenţial în instruirea şi educarea generaţiei actuale, modalitate prin care veţi dovedi că-i preţuiţi şi nu-i veţi da uitării pe cei care ne pot fi modele în viaţă, pretinzându-ne să nu-i dăm uitării!

Alexandru Bărăscu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here