O nouă rectificare bugetară, aprobată de consilierii județeni

322

Consilierii județeni au aprobat, marți, 13 decembrie, în cadrul unei ședințe extraordinare, o nouă rectificare bugetară. Au fost alocate fonduri mai multor primării din județ, 14 dintre acestea solicitând bani pentru achitarea arieratelor. De asemenea, s-au alocat bani și pentru susținerea cofinanțării mai multor obiective de investiții.

În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, precum și ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Consiliului Judeţean Gorj îi revine obligaţia de a repartiza, pe unităţi administrativ-teritoriale, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în anul 2016. Suma pe care o repartizează Consiliul Judeţean Gorj, prin rectificarea bugetului pentru anul 2016, pentru echilibrarea bugetelor locale, este 2.344,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Au fost alocate fonduri mai multor primării din județ, 14 dintre acestea solicitând bani pentru achitarea arieratelor. De asemenea, s-au alocat bani și pentru susținerea cofinanțării mai multor obiective de investiții.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here