Ministerul Educației anunță un concurs pentru directorii de școli

300

Ministerul Educației a anunțat la începutul acestei săptămâni că un nou concurs pentru posturile de director și director adjunct rămase vacante va fi organizat până la jumătatea lunii august.

Potrivit Ministerului Educației Naționale, în urma concursului organizat în toamna anului trecut, din cele 6.404 funcţii de director, au fost ocupate 4.058, restul de 2.346 rămânând vacante, iar din cele 2.480 funcţii de director adjunct, au fost ocupate 1.344, restul de 1.136 rămânând vacante. Din cele 4.058 de funcţii de director, 87,35% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizării concursului exercitau funcţia de director. Din cele 1.344 de funcţii de director adjunct 80,58% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizării concursului exercitau funcţia de director adjunct. Din cele 5.402 funcţii de conducere ocupate prin concurs, 85,67% sunt ocupate de persoane care anterior organizării concursului ocupau funcţia de director/director adjunct. Conform metodologiei, pe posturile vacante rezultate în urma concursului, până la data de 9.01.2017, inspectorii şcolari generali și consiliile de administraţie aveau obligația să numească persoane care, anterior concursului, nu ocupaseră funcţii de conducere (director sau director adjunct). În data de 6.01.2017, situaţia emiterii deciziilor de numire pe funcţii de director/director adjunct, conform metodologiei, era următoarea: din cele 2.346 posturi vacante de director, conform metodologiei, 1.988 au fost ocupate şi 358 au rămas fără titular; din cele 1.136 posturi vacante de director adjunct, conform metodologiei, 828 au fost ocupate şi 308 au rămas fără titular. Pe cele 358 de posturi vacante de director, respectiv 308 posturi vacante de director adjunct, în conformitate cu metodologia existentă, inspectorii şcolari generali nu au identificat persoane care ar putea ocupa temporar aceste posturi (nominalizarea trebuia făcută cu acordul scris al persoanelor respective). În acest context, pentru deblocarea situaţiei, în urma consultării inspectorilor şcolari generali, a specialiştilor din minister și a sindicatelor, Ministerul Educației Naţionale (MEN) a emis un ordin de modificare a metodologiei de concurs, prin care au fost eliminate restricţiile privind nominalizarea pe aceste funcţii a directorilor şi directorilor adjuncţi. Modificarea operată nu presupune obligativitatea inspectorilor şcolari generali de a-i numi pe aceştia, ci le lărgeşte posibilitatea de alegere. Prevederile ordinului se referă numai la posturile vacante în data de 6.01.2017 şi nu se aplică retroactiv. ”În unitățile de învățământ în care funcțiile de director sau director adjunct nu au fost ocupate prin concurs sau devin vacante prin demisie, pensionare, alte motive legale, conducerea unităților de învățământ este asigurată până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, membru al corpului național de experți în management educațional, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consultativ al consiliului profesoral din unitățile de învățământ respective și al consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei. În cazul în care postul de director sau de director adjunct este temporar vacant, conducerea unităților de învățământ este asigurată, până la revenirea titularului postului, de un cadru didactic titular, numit prin detașare sau delegare de atribuții, conform procedurii menționate anterior”, se arată în ordinul respectiv. Reamintim că, la nivelul județului Gorj, din totalul de 112 posturi de director scoase la concurs în toamna acestui an, au fost ocupate 79, rămânând vacante 33. Din aceste 79 de posturi, 59 au fost ocupate de persoane care au mai deținut această funcție în aceeași unitate de învățământ, trei de către persoane care au deținut funcția de director adjunct în aceeași unitate de învățământ, 14 de cadre didactice din aceeași unitate de învățământ și trei de cadre didactice din altă unitate de învățământ. În ceea ce privește posturile de director adjunct, din cele 50 de astfel de posturi scoase la concurs au fost ocupate doar 29, 20 de persoane care au ocupat această funcție, în aceeași unitate de învățământ, și anterior concursului, 8 de cadre didactice din aceeași unitate de învățământ și 1 de un cadru didactic din altă unitate de învățământ. În ceea ce privește posturile rămase vacante după concurs, acestea au fost ocupate de cadre didactice numite prin detașare în interesul învățământului. În funcţie de calendarul activităţilor pentru învăţământul preuniversitar, până la data de 14.08.2017, MEN va organiza un nou concurs, astfel încât, începând de la data de 1.09.2017, toate posturile de director şi director adjunct vacante să fie ocupate prin concurs. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ constă în susținerea de către candidați a trei probe: proba scrisă, constând în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cadrul căreia s-au evaluat în proporție de 50% aptitudini cognitive și în proporție de 50% competențe manageriale ale candidaților, analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezența candidatului, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedeau cele afirmate în curriculum vitae, și un interviu în fața comisiei de concurs, în care s-a apreciat scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here