Măsuri pentru creşterea performanţei la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Primăria Târgu-Jiu

326
SANYO DIGITAL CAMERA

În cadrul proiectului naţional “Al Treilea Spaţiu al Cetăţeniei Active”, grupuri de voluntari din: Braşov, Deva, Drobeta-Turnu Severin și Târgu-Jiu, au analizat performanţa instituţiilor publice locale prin prisma percepţiei cetăţenilor fiecărui oraş. La Târgu-Jiu, supuse analizei au fost Primăria şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Rezultatele fiecărei analize au fost prezentate de către voluntari reprezentanţilor instituţiilor publice auditate prin întâlniri în Cuiburile Democraţiei. În urma întâlnirilor, primăriile municipiilor Braşov, Deva, Târgu-Jiu, precum şi RAT Braşov, Biblioteca Judeţeană din Drobeta şi IŞJ Gorj au agreat măsuri cu implementare imediată, care să conducă la creşterea indicelui de performanţă instituţională.

Pentru analiza performanţei primăriilor municipiilor din Braşov, Deva, Drobeta-Turnu Severin şi Târgu-Jiu au fost chestionaţi cel puţin 60 respondenţi din fiecare oraş, structuraţi astfel: 45 cetăţeni, 5 reprezentanţi mass-media şi 10 funcţionari publici, iar pentru analiza performanţei instituţiilor / serviciilor publice adiţionale au răspuns la chestionar 45 cetăţeni, 5 reprezentanţi mass-media şi 5 funcţionari publici din fiecare oraş. În urma aplicării chestionarelor, primăriile municipiilor au obţinut următorii indici de performanţă: 23.07 – Primăria Municipiului Braşov; 15.30 – Primăria Municipiului Deva; 19.24 – Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin; 25.11 – Primăria Municipiului Târgu-Jiu. Pe de altă parte, celelalte instituţii/servicii publice analizate au obţinut următorii indici de performanţă: 16.10 – Regia Autonomă de Transport din Braşov; 15.24 – Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva; 23.12 – Biblioteca Judeţeană “I.G.Bibicescu” din Drobeta-Turnu Severin; 19.40 – Inspectoratul Şcolar Judeţean din Târgu-Jiu.
Similar primăriilor municipiilor, deşi performează la un nivel mai degrabă scăzut, instituţiile/serviciile publice obţin un punctaj mai ridicat în domeniul “Caracteristicilor serviciului” sau în domeniul “Încrederii şi responsabilităţii” (“Activitatea IŞJ Gorj se caracterizează prin respectarea elevilor”).
Ca şi măsuri dispuse în urma evaluării chestionarelor şi a obţinerii indicilor de performanţă sunt: Primăria Municipiului Târgu-Jiu, prin persoana viceprimarului Adrian Tudor s-a angajat să dezvolte procedura participativă de definire a priorităţilor de finanţare şi să dezvolte componentele programului de finanţare publică locală a activităţilor nonprofit în domenii de interes pentru comunitatea locală. Şi IŞJ Gorj şi-a afirmat, de asemenea, interesul de a susţine organizarea unei dezbateri privind componenta “educaţie” a strategiei de dezvoltare locală.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here