Liderul Sanitas solicită conducerii DGASPC acordarea urgentă a stimulentului de risc pentru angajații din asistența socială

2235

În cursul zilei de marți, Valentin Popa, liderul organizației Sanitas Gorj, a înaintat o adresă către conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) prin care solicită punerea în aplicare a dispozițiilor OUG nr. 43/2020, respectiv acordarea stimulentului de risc propriilor angajați, la același nivel cu personalul din sistemul sanitar și pentru aceeași perioadă.

În solicitarea sa către directorul general al DGASPC Gorj, președintele Sanitas Gorj invocă următoarele prevederi legale: Având în vedere dispozițiile art. 7, alin. 5 din OUG nr. 43/2020 astfel cum acesta a fost introdus prin Legea nr. 82/2020 privind aprobarea OUG nr. 43/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 520 din data de 17 iunie 2020 în acord cu care ,,se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 de lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene; prevederile alin. 7 al art. 8 din OUG nr. 43/2020 care menționează în clar faptul că stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei se acordă pe toată perioada stării de urgență.”Liderul Valentin Popa solicită mai exact acordarea stimulentului de risc pentru toți angajații din subordinea DGASPC Gorj pentru două luni, respectiv 16 martie-16 mai, atât cât în România a fost instituită starea de urgență.,,În baza prevederilor legale expuse, solicit conducerii DGASPC Gorj, ca în regim de urgență, să procedeze la respectarea dispozițiilor legale citate, mai exact: să întreprindă toate măsurile necesare în vederea acordării către personalul angajat al unității, respectiv DGASPC Gorj, a stimulentului de risc reglementat prin OUG nr. 43/2020 și aceste măsuri să vizeze activitatea desfășurată pe toată durata stării de urgență care a debutat la data de 16 martie 2020 și s-a finalizat la data de 16 mai 2020”, a declarat Valentin Popa.

Inițiativă a Federației Columna
Noile reglementări care prevăd acordarea stimulentului de risc și pentru salariații din afara sferei medicale vin ca urmare a demersurilor făcute de Federația Columna care a solicitat stimulent de risc pentru personalul din asistență socială la același nivel cu personalul din sistemul sanitar și pentru aceeași perioadă. ,,Inițiativa Federației Columna privind acordarea unui stimulent de risc la același nivel cu personalul din sistemul sanitar, respectiv 2.500 de lei, pe întreaga perioadă a stării de urgență, a fost validată definitiv prin efectul promulgării legii de către Președintele României. Precizăm că Federația Columna a fost singura organizație sindicală care a cerut și obținut acest drept, la acest nivel, pentru personalul din asistență socială. Actul normativ vine să asigure o compensație atât de necesară după perioada extrem de grea de izolare preventivă la locul de muncă”, au transmis reprezentanții Federației Columna. Noul act normativ privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din asistență socială, respectiv 2.500 de lei, a fost publicat în Monitorul Oficial cu nr. 520/17 iunie 2020 și a intrat în vigoare pe 20 iunie 2020.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here