Joi se afișează rezultatele la Definitivat

266

Peste 100 de cadre didactice din județul Gorj așteaptă cu nerăbdare ziua de joi, 11 august. Asta deoarece atunci vor fi afișate primele rezultate ale probei scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ. Vor promova examenul doar candidații care vor obține note mai mari sau egale cu 8. Anul trecut, la nivel național, au reușit să obțină cel puțin nota 8 sub 50% dintre candidații înscriși la Definitivat. În Gorj, s-au înregistrat mai puțin de 60 de note mai mari sau egale cu 8.

Potrivit calendarului de desfășurare a examenului de Definitivat, primele rezultate ale candidaților vor fi afişate în data de 11 august, atât la centrele de examen, cât și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 11 august, după afişarea rezultatelor, şi 12 august. În contestaţie, candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii: numele, iniţiala tatălui şi prenumele, codul numeric personal, denumirea centrului de examen şi judeţul unde a susţinut examenul, disciplina la care a susţinut examenul și nota contestată. Rezultatele finale se vor afișa la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în cursul zilei de 18 august. Cadrele didactice trebuie să promoveze examenul de definitivare dacă doresc să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. În caz contrar, ei pot fi angajați în învățământ doar pe perioadă determinată, ca profesori debutanți. În cadrul acestui examen, candidații trebuie să treacă, pe lângă proba scrisă, și de două inspecții la clasă. Profesorii se pot prezenta la Definitivat doar în maximum trei sesiuni, susţinute în cel mult 5 ani. În cazul în care un profesor care a luat Titularizarea pică Definitivatul în această perioadă de maximum trei sesiuni, el pierde calitatea de titular, pentru că i se desface contractul de muncă încheiat pe perioada nedeterminată. După definitivare, evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I. Drepturile salariale se acordă cadrelor didactice care au promovat examenul, începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar următor celui în care s-a desfăşurat examenul. Anul acesta, proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în învățământ s-a desfășurat joi, 4 august. În județul Gorj, s-au înscris în vederea susținerii examenului 190 de candidați, însă doar 178 dintre aceștia și-au și validat fișele de înscriere de candidați. La proba scrisă, ce s-a desfășurat la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu, s-au prezentat doar 151 dintre candidații așteptați, iar 48 dintre aceștia s-au retras, astfel că au fost trimise spre evaluare doar 103 lucrări la 20 de discipline. Lucrările candidaților retrași nu vor fi evaluate. Candidații au avut patru ore la dispoziție pentru redactarea lucrărilor. Reamintim că, pentru a putea participa la proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în învățământ, candidații trebuie trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs şi minimum media 8 la inspecţiile speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Anul trecut, rata finală de promovare a examenului de definitivare în învățământ, la nivel național, a fost de 49.25% (3.363 de candidaţi dintre cei 6.829 care au obţinut note la proba scrisă). La nivelul judeţului nostru s-au înregistrat: o notă de 10, 12 note între 9 şi 9,99, 43 de note între 8 şi 8,99, două note între 7 şi 7,99, 45 de note între 6 şi 6,99, 16 note între 5 şi 5,99, 11 note între 4 şi 4,99, o notă între 3 şi 3,99 şi două note între 2 şi 2,99.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here