IȘJ Gorj caută experți pentru proiectul ,,A doua șansă – un nou început!”

518

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi de experți în cadrul proiectului ,,A doua șansă – un nou început!”. Cei interesați se pot înscrie până pe 22 ianuarie.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente: cerere de înscriere, scrisoare de intenție, copia actului de identitate, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției pentru care candidează, extrase REVISAL, etc., CV format Europass, cazierul judiciar, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare. Concursul va consta în parcurgerea mai multor etape: proba eliminatorie – verificarea eligibilității administrative a dosarelor (23 ianuarie), proba de evaluare a dosarelor (24 ianuarie) și interviul (26 ianuarie). Rezultatele vor fi comunicate pe 27 ianuarie, iar eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor. Interviul nu se contestă. Rezultatele finale vor fi publicate pe 29 ianuarie. Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt pe lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

Despre proiect
Proiectul ,,A doua șansă 2020 – un nou început!”, derulat de IȘJ Gorj, în parteneriat cu Asociația de Prietenie Româno– Franceză ,,ROMFRA”, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2023, este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, și are un buget de 9,096,833.21 de lei. Proiectul își propune să deruleze acțiuni de sprijin axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru un număr de 600 persoane care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestora, precum și măsuri participative precum informarea privind accesul la programe de finalizare a studiilor pentru tineri și adulți, perfecționarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice pentru 516 persoane, furnizarea de servicii de consiliere și orientare în carieră și activități extracurriculare de îmbunătățire a competențelor digitale și financiare ale persoanelor participante la activitățile ADȘ ale proiectului, să participe la obiectivele de țară propuse prin ,,Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România. Atât cele 516 persoane care fac parte din categoriile de personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de formare, precum și cei 600 de beneficiari ai programului ,,A doua șansă”, ce compun grupul țintă al proiectului, provin din unități școlare precum Școala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ,,Voievod Litovoi” Târgu-Jiu, Colegiul Auto ,,Traian Vuia” Târgu-Jiu, dar și alte unități școlare din județul Gorj. Dintre cele 600 de persoane, minimum 150, respectiv 25% dintre copii/tineri/adulți aparțin minorității rome.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here