Întâlnire omagială

725

Absolvenţii „Şcolii Medii Tehnice Financiare” Tg-Jiu, promoţia iunie 1955, cei în viaţă (86 de colegi) şi-au dat întâlnire după 60 de ani pe data de 27 iunie 2015, în localul fostei unităţi de învăţământ, în prezent Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”.
La întâlnirea din acest an au răspuns prezent 40 de colegi, primiţi cu multă căldură de către domnul profesor dr. Petre Ciungu – directorul colegiului socotindu-ne ca şi colegi ai domniei sale. După o scurtă vizită în frumoasa şi interesanta unitate de învăţământ, supusă unor ample modificări şi modernizări, am fost invitaţi în amfiteatrul din clădirea colegiului.
În numele celor prezenţi, trecerea în revistă a activităţii noastre a fost făcută de către colectivul de organizare şi anume: colonel în rezervă Stăiculescu Emil, economiştii Scrădeanu Gheorghe, Spineanu Gheorghe, Leşu Constantin şi Vlădulescu Dumitru, care au scos în evidenţă că cei 60 de ani au constituit pentru noi un permanent prilej de confruntare şi investigare a noului, a formării noastre profesionale. În cadrul celor amintite mai sus au fost menţionaţi câţiva colegi care au avut o activitate remarcabilă, atât ca foşti profesori, Bărbăcioru Constantin — Decan Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova, Negrea Emil profesor universitar ASE Bucureşti, Petre Victor, Pungan Grigore, Diaconescu Nicolae şi alţii ce au îndeplinit funcţii de conducere în instituţii centrale şi în unităţi din afara ţării. După cuvântul de bun venit adresat de către domnul profesor dr. Petre Ciungu şi doamna profesoară Leonte Lucia, a urmat strigarea cataloagelor celor şase clase paralele (A.B.C.D.E.F), nefiind uitaţi nici cei 66 de colegi dispăruţi dintre noi, pentru care cu toţii am păstrat un moment de reculegere şi cinstire.
Au fost menţionaţi printre cei decedaţi profesor Popescu Dumitru (Micu), inginer Dijmărescu Antonică, doctor Corlan Gheorghe, colonel Ciolofan Constantin, economiştii Georgeta Secărin, Pitoiu Ion, Petrescu Constantin, profesor Bărbăcioru Constantin, fost decan la Facultatea de Studii Economice Craiova şi alţii, ce s-au afirmat în activitate ca buni profesionişti în domeniile în care au lucrat şi în viaţă. Inginer Dijmărescu Antonică a fost ales deputat în primul parlament al ţării. Petrecerea colegială s-a desfăşurat în Târgu-Jiu la restaurantul „Doina Gorjului”, din meniul oferit de gazdă nelipsind peştele (păstrăv).
Petrecerea noastră s-a încheiat cu speranţa revederii în anii următori începând cu 2016 în ultima sâmbătă din luna iunie, în Tg-Jiu, la Poarta Sărutului când marcaţi de povara anilor vom spune prezent şi ne vom bucura de clipele frumoase ale revederii.
SPINEANU GHEORGHE, VLÂDULESCU DUMITRU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here