Începe repartizarea posturilor în învățământ

348

Începând de astăzi, se dă startul repartizării pe posturi în învățământ. Așa cum prevede calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, mai întâi vor fi repartizați, pe posturile titularizabile vacante, candidații care au obținut cel puțin nota 7 la Titularizare.

În Gorj, ședința publică de repartizare pe posturi titularizabile a candidaților care au obținut note mai mari sau egale cu 7 la proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate va avea loc chiar astăzi, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Anul acesta, la nivelul județului nostru, au fost scoase la concurs doar 29 de posturi titularizabile: 8 la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu (două la disciplina Artă Vocală, patru la disciplina Muzică Instrumentală și două la disciplina Corepetiție), 3 la Grădinița cu Program Prelungit ”Vis de copil” Târgu-Jiu (un post de educatoare la Grădinița Preajba și două la Grădinița Narcise), 1 la Școala Gimnazială Padeș (Fizică-Chimie), două la Palatul Copiilor Târgu-Jiu (unul la Club Cărbunești – muzică vocal-instrumentală și unul la Club Novaci – muzică populară), 1 la Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi (educatoare), 4 la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu (1 Pregătire-Instruire practică Farmacie, 2 Farmacie și 1 Medicină generală), 1 la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu (Limba germană), 1 la Clubul Școlar Sportiv Târgu-Jiu (Educație Fizică și Sport: Pregătire Sportivă de Specialitate), 1 la Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu (Limba germană), 1 la Liceul Tehnologic Turburea (Pregătire-Instruire practică Mecanică), 1 la Liceul Tehnologic Bustuchin (Chimie), 3 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu (2 de învățător itinerant și de sprijin/institutor itinerant și de sprijin pentru învățământul special primar/profesor itinerant și de sprijin pentru învățământul special primar și 1 de profesor-educator) și 2 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj (1 de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică – Școala Polovragi și Școala Alimpești și 1 de profesor-logoped – Grădinița cu Program Prelungit Motru). Reamintim că, în Gorj, 148 de candidați au promovat proba scrisă din cadrul examenului de Titularizare cu cel puțin nota 7, înregistrându-se 92 de note între 7 și 7,99, 45 de note între 8 și 8,99 și 11 note egale sau mai mari decât 9. Aceștia au susținut examenul la următoarele discipline: Arte Vizuale (Educație Plastică/Educație Vizuală), Asistență Medicală Generală (Maiștri Instructori), Biologie, Consiliere Psihopedagogică, Cultură Civică, Economic, Administrativ Poștă, Economie și Educație Antreprenorială, Educație Fizică și Sport, Educație Muzicală Specializată (Artă Vocală), Educație Tehnologică, Electrotehnică, Electromecanică, Filosofie și Logică, Argumentare și Comunicare, Geografie, Informatică și Tehnologia Informației, Istorie, Limba Germană Modernă, Limba Latină, Limba și Literatura Engleză, Limba și Literatura Franceză, Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Română, Elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar, Limba și Literatura Română, Pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinițe de copii, Matematică, Mecanică, Protecția Mediului, Psihopedagogie Specială, Religie Ortodoxă și Terapia Educațională Complexă și Integrată. Candidaţii vor fi repartizaţi, în funcţie de opţiuni, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs. În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, departajarea candidaților se face în ordine, după: domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), gradul didactic, media de departajare, media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.

Următoarea ședință, la sfârșitul lunii
În afara celor 29 de posturi întregi, la nivelul județului Gorj, pentru anul școlar 2016-2017, mai sunt disponibile și peste 200 de posturi reprezentând norme vacante pe o perioadă determinată sau fracțiuni de posturi. Acestora li se vor adăuga și posturile titularizabile rămase neocupate din cauza lipsei de candidați. Pe aceste posturi pot fi repartizați candidații care au obţinut minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. În Gorj, la proba scrisă a examenului de Titularizare, pe lângă cele 148 de note mai mari sau egale cu 7, s-au mai înregistrat și 75 de note între 5 și 5,99 și 36 de note între 6 și 6,99.
Potrivit calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, transformarea posturilor şi actualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată rămase neocupate va avea loc pe 10 august.
Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată are loc în perioada 26-29 august 2016. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră sunt programate în perioada 11-29 august.
În perioada 16-25 august se desfăşoară detaşarea la cerere sau în interesul învăţământului, etapă de mobilitate la care poate participa doar personalul didactic titular (angajat pe perioada nedeterminată). Cadrele didactice care, în perioada 13-20 mai 2016, nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, au această posibilitate în zilele de 16 şi 17 august, prin concurs specific.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here