Imobile, sub sechestrul DGFP Gorj

149

Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj au realizat în luna septembrie 2012 o activitate intensă şi eficientă de colectare a veniturilor la bugetul consolidat al statului.

În acest sens, DGFP Gorj şi-a intensificat acţiunile de recuperare a obligaţiilor fiscale restante prin aplicarea tuturor măsurilor de executare silită. Astfel, pentru recuperarea obligaţiilor bugetare restante, în luna septembrie au fost comunicate debitorilor un număr de 2.190 de somaţii. De asemenea, au fost înfiinţate 1.541 de popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale agenţilor economici şi 420 popriri pe veniturile terţilor.

Sechestre pe imobile, maşini şi diverse aparate
“Organele de executare silită au procedat la identificarea şi indisponibilizarea tuturor bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitorilor aplicând în luna septembrie 2012 un număr de 30 sechestre asupra acestor bunuri. Bunurile imobile asupra cărora au fost instituite sechestre, sunt în general clădiri, apartamente, spaţii de producţie şi terenuri aferente situate în zone unde potenţialii cumpărători pot fi interesaţi de achiziţionarea acestora, iar cele mobile sunt în general maşini, utilaje şi diverse aparate. În vederea valorificării bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală s-a procedat la evaluarea acestora de către organele specializate selectate de instituţia noastră”, a precizat Luminiţa Penciu, purtător de cuvânt al DGFP Gorj. Pentru debitorii ale căror creanţe fiscale nu au fost stinse în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal de sechestru sunt organizate licitaţii în vederea valorificării bunurilor sechestrate şi a recuperării obligaţiilor bugetare restante. În ce priveşte veniturile încasate la bugetul general consolidat al statului, în luna septembrie, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj a realizat planul in procent de 117,03 %, ocupând un loc fruntaş pe ţară, ca de altfel in fiecare lună a acestui an.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here