Furnizorii de servicii medicale, aşteptaţi la CJAS

299

La 1 aprilie a.c. a intrat în vigoare noul Contract-cadru, ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi normele metodologice de aplicare a acestui act normativ în anul 2018. Actualele contracte, pe care furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, le au încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări (CJAS) Gorj vor fi prelungite, până la data de 30 aprilie, cu acordul părţilor.

Reprezentanţii legali ai furnizorilor de medicamente, servicii şi dispozitive medicale sunt aşteptaţi la sediile caselor de asigurări de sănătate din întreaga ţară, în timpul programului de lucru, pentru a semna documentele de prelungire a relaţiilor contractuale. Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, în luna aprilie, prin acte adiţionale, se va face din sumele alocate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anul 2018.

Contractare pentru anul 2018
În luna aprilie, potrivit reprezentanţilor CJAS Gorj, se va derula procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă medicală pentru anul 2018.
Pentru furnizorii care nu se află în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj se vor încheia contracte cu valabilitate de la 1 mai până la 31 decembrie 2018. În perioada 4-10 aprilie, toţi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, sunt invitaţi să transmită în format electronic, cererile de intrare în relaţie contractuală cu CJAS Gorj; acestea vor fi asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, conform opisurilor afişate pe pagina de internet a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj.
În data de 12 aprilie va fi afişată lista furnizorilor pe domenii de asistenţă medicală care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în vederea contractării pentru anii 2018-2019, precum şi lista furnizorilor respinşi, aceştia având posibilitatea de a contesta în 24 de ore.
Termenul limită de încheiere a contractelor este 30 aprilie.
Informaţii detaliate privind contractarea şi documentele care trebuie transmise în format electronic, se pot obţine la sediul CAS Gorj, la telefon 0253223940 sau 0253223950, sau accesând site-ul www.casan.ro/casgorj.
Furnizorii sunt rugaţi să acceseze permanent site-ul CJAS Gorj pentru a fi la curent cu toate informaţiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here