Extrasul de cadastru poate fi obținut online

823

Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online de către notari sau persoanele interesate, fără plata unui tarif de urgență, începând cu data de 8 ianuarie 2020. Documentul poate fi primit pe loc și costă 15 lei.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a modificat Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile subordonate cu scopul de a accelera întocmirea documentațiilor cadastrale și de urbanism.
Astfel, extrasul de plan cadastral pentru informare poate fi furnizat online, în aceleași condiții cu extrasul de carte funciară, în cazul în care imobilul pentru care se solicită documentul are geometrie în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Documentul poate fi primit pe loc, costă 15 lei și este disponibil prin platforma online e-payment (http://epay.ancpi.ro).
Cererea online pentru extrasul pentru informare poate fi plasată la orice oră, iar plata se face cu ajutorul cardului.
„Prin acest nou serviciu online încercăm să-i ajutăm pe cei interesați să evite drumurile la ghișeu. Procedura este cea pe care am creat-o și pentru eliberarea extrasului de carte funciară pentru informare: solicitantul își face un cont, plătește extrasul și acesta este eliberat pe loc, dacă actul respectiv este disponibil în format electronic”, a explicat Radu Codruț Ștefănescu, directorul general al ANCPI.
O altă modificare este eliminarea tarifului de 60 de lei, care trebuia achitat în cazul redepunerii cererilor respinse. Potrivit noilor prevederi, tariful de 60 de lei va fi plătit doar în cazul cererilor redepuse după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora. În cazul cererilor depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora, nu se achită niciun tarif suplimentar. De asemenea, noile prevederi din Ordinul 16/2019 asigură celeritatea în soluționarea cererilor pentru care a fost achitat tarif de urgență, urmând ca aceste servicii să fie furnizate cu celeritate, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul general.
I.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here