Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Simpozionul de la Craiova – o manifestare cu un mare impact în viaţa socială! – ,,Consider că acest simpozion ştiinţific are un mare impact pentru viaţa noastră socială şi cred că printre multele roluri ale cercetării trebuie să fie şi acela al cercetării spirituale”!

661

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Printr-o organizare ireproşabilă şi o desfăşurare de înaltă ţinută academică, Simpozionul științific desfăşurat, vineri, 27 mai 2022 şi având ca temă principală: «Rolul cercetării sociologice în dezvoltarea actuală a societății românești», la care au participat nume prestigioase ale Sociologiei din ţara noastră, precum şi studenţi, masteranzi, doctoranzi şi renumite cadre universitare, poate fi socotită o reuşită deplină şi o adevărată revelaţie a unui an plin de evenimente deosebite! După ce s-a adresat celor prezenţi prin cuvinte elevate şi pline de substanţă, domnul Prof.univ.dr. Dumitru OTOVESCU l-a invitat la microfon pe Înaltpreasfinţitul Părinte, acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a prezidat manifestarea şi a început prin a spune că omul este fundamentul ştiinţific al Sociologiei, dar, acest om este cea mai înaltă creaţie a Lui Dumnezeu: ,,Cel Care ne arată că numai în comuniune cu El putem să trăim şi să avem realizări! Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu este Acela care ne-a creat după chipul Său, iar, acest Chip al Lui Dumnezeu spune foarte multe, iar, prin el ne arată că n-a ales pe altcineva ca model ca să ne facă pe noi, ci, chiar pe El Însuşi! Pentru că S-a ales El Însuşi ca paradigmă a existenţei noastre şi a vieţii noastre! Deci, avem legătură cu Dumnezeu prin ceea ce suntem noi, iar, această legătură se amplifică pe măsură ce gândim la darurile Sale în actul creator! Pentru că a revărsat, nu numai chipul Său, ci, tot ceea ce este El, bineînţeles, în afară de aceea de a nu fi creat, lucru pe care numai noi îl avem în raport cu Dumnezeu! Aşadar, putem spune că Dumnezeu a făcut o creatură minunată şi mult mai importantă decât alte lucruri pe care le-a creat pentru toţi! Şi pentru că omul este după chipul Lui Dummnezeu, are şi capacitatea de a stăpâni lumea, deoarece Creatorul l-a dăruit cu această capacitate de a înzestra materia, de a o coordona şi de a o face să fie slujitoare propriilor sale modalităţi de viaţă”!

,,Sociologia devine o cunoaştere pe orizontală, pentru că noi analizăm aspectele sociale ale vieţii”!
În continuare, Înaltul Ierarh al Eparhiei Olteniei a pornit de la faptul că: ,,Sociologia devine o cunoaştere pe orizontală, pentru că noi analizăm aspectele sociale ale vieţii, tot ceea ce cuprinde în exteriorul nostru şi în relaţiile cu cei de lângă noi, prin modalităţi de viaţă, comportamente, feluri de a gândi şi aşa mai departe. Toate acestea formează un cod de legi şi de principii care pot fi dezvoltate în măsura în care omul trăieşte în relaţie cu ceilalţi oameni! Dar, niciodată omul nu poate trăi în izolare, pentru că, aşa cum am văzut, el este o fiinţă socială şi sociabilă prin actul creator, iar, în felul acesta punem în evidenţă darul de la Dumnezeu! Prin înzestrările sale, putem spune cu certitudine că omul este o persoană unică în univers, pentru că fiecare om în parte este o creaţie unică şi are «ceva» cu totul şi cu totul deosebit faţă de toţi ceilalţi, chiar dacă, după înfăţişare semănăm cu părinţii noştri, cu cei din jur, chiar mergem până acolo unde avem impresia că ne identificăm unii cu alţii! Dumnezeu nu se repetă prin Creaţia Sa! Dacă ar exista ceva care s-ar repeta, ar însemna că Dumnezeu este mărginit! Aşadar, întrucât Dumnezeu este nemărginit, ne creează pe noi, pe fiecare în parte! Este un dar al Lui Dumnezeu, dar, în acelaşi timp este şi o obligaţie, iar, având ceva ce nu are cel de lângă mine, mă obligă în acelaşi timp să fiu în colaborare cu cel de lângă mine, de lângă noi! Şi el să fie în colaborare cu cel de lângă mine, adică, cu mine, pentru că cel ce are el în plus, îmi lipseşte mie! Tocmai pe aceste principii se fundamentează şi creşte familia, pentru că nu avem ceva care să ne facă independenţi, să ne facă autonomi, să ne facă separaţi de restul lumii! Şi astfel, simţim nevoia de a dărui şi nevoia de a primi! Deci, aceste lucruri sunt esenţiale în viaţa noastră şi în acelaşi timp devin complementare! Nu dorim o societate plină de egoism, de narcisism, pentru că Dumnezeu doreşte ca lumea «viaţă să aibă» şi s-o aibă din belşug! De fapt, pe aceste considerente lucrează iubirea care este «piatră de bază» în relaţiile dintre oameni! Oamenii primesc acest dar de la Dumnezeu, pentru că ei nu învaţă să iubească dintr-o formă pedagogică sau învăţătorească! Oamenii au acest dar în ei înşişi, iar, acest lucru se observă, dacă privim cu atenţie lumea care ne înconjoară, pentru că avem confraţi care au mai multe obligaţii, dar, şi unii confraţi care au mai multe drepturi! Aşadar, iubirea este aceea care îl caracterizează pe om ca fiinţă raţională, ca fiinţă logică şi ca fiinţă dialogică, fiinţă care doreşte desăvârşirea! Putem spune de aici, că în actul social şi în viaţa socială, ne desăvârşim! Cum putem constata, cuvântul «desăvârşire» nu înseamnă ceva pe care l-am împlinit şi ne este îndeajuns, ci, înseamnă ceva pe care trebuie să-l fac mereu, pentru că ne desăvârşim! Adică, eu lucrez mereu pentru modelarea, pentru cizelarea fiinţei mele, şi fac acest lucru cu un scop de a mă împlini personal, de a deveni mai bun! Toate acestea sunt mărginite de considerente iraţionale şi eronate în cel mai înalt grad, însă, actul desăvârşirii este acela care se manifestă în plan spiritual! Pentru că doresc să mă desăvârşesc, să mă cultiv, să ajung la un grad mai înalt şi iată că lumea, cultura şi civilizaţia europeană au propus mai demult, acest lucru, pentru că Europa a fost caracterizată ca un model sfânt, un model pe care l-a avut civilizaţia europeană mai de demult, pe când astăzi, lucrurile par să fie mai limitate şi modelul a devenit omul «economic», însă, ce bine poate să fie acesta, pentru că o civilizaţie fără suflet, fără spirit este damnată să dispară! Aşadar, revenirea la adevăratele norme ale socialului, ale valorilor sociale este absolut obligatorie! De aceea, consider că acest simpozion ştiinţific are un mare impact pentru viaţa noastră socială, şi cred că printre multele roluri ale cercetării trebuie să fie şi acela al cercetării spirituale, atât de necesară pentru devenirea noastră în viitor! Vă doresc să aveţi succes şi mult spor în activitatea dumneavoastră” motiv pentru care domnul Prof.univ.dr. Dumitru OTOVESCU a răspuns cu evlavioasă recunoştinţă: ,,Vă mulţumim pentru participarea Înaltpreasfinţiei voastre la manifestăruile noastre şi dorim ca relaţia dintre ştiinţă şi credinţă să ne demonstreze că este extrem de importantă şi actuală pentru devenirea omului de astăzi şi dintotdeauna”!

,,Simpozionul de astăzi arată că la Craiova se face carte serioasă, că preocupările noastre sunt pe măsura aspiraţiilor”!
La rândul domniei sale, Prof.univ. dr. Sorin Liviu DAMEAN – Directorul Școlii Doctorale de Științe Sociale și Umaniste a subliniat cu temeinicie următoarele: ,,Avem aici masteranzi, doctoranzi şi viitori doctoranzi care au venit din curiozitate pentru a participa la dezbaterile noastre, pentru că este un eveniment cu totul aparte, iar, domnul profesor Dumitru Otovescu ne-a obişnuit cu astfel de evenimente academice la Universitatea din Craiova! Suntem bucuroşi că putem contribui cu ideile noastre, cu punctele noastre de vedere la evoluţia societăţii umane în general şi la perspectivele ei de dezvoltare! De fapt, sociologia şi istoria sunt înrudite, pentru că am avut de atâtea ori discuţii cu domnul profesor Otovescu pe marginea acestei înrudiri, şi de fiecare dată, am constatat puncte de vedere comune şi mai ales pentru că am constatat perspective de colaborare! Pentru că fără sociologie, cum, de altfel şi fără istorie, nu putem înţelege societatea actuală, nici pe cea din trecut, cu atât mai puţin, să vedem ceea ce se va previoziona de acum înainte! La Universitatea din Craiova avem această Școală Doctorală de Științe Sociale și Umaniste pe trei domenii, pe care le menţionez în ordinea apariţiei lor, fără a se supăra nimeni: istoria, sociologia şi ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, o şcoală doctorală cu 16 conducători de doctorat şi acum cu 125 de doctoranzi în diferite stagii de pregătire, pentru că este greu să definitivezi o teză în doar trei ani de zile! Dar, acesta este sistemul educaţional din ziua de astăzi şi trebuie să ne adaptăm, însă, rezultatele pe care le obţin doctoranzii noştri sunt deosebite! O parte dintre rezultatele lor sunt tipărite sub forma unui volum, pentru că aşa este bine! Ştim zicala: «verba volant, scripta manent», spre folosul celor care doresc să-şi îmbunătăţească astfel cunoştinţele. Activităţile noastre în cadrul şcolii sunt de la îndrumări de doctoranzi, până la activităţi didactice specifice, şi poate cea mai grea activitate este legată de cercetare, de elaborarea tezelor de doctorat! Sunt preşedintele comisiei de doctorat la sociologie şi am avut fericitul prilej de a constata progresele în domeniu şi mai ales varietatea tematicilor abordate, actualitatea, oportunitatea problemelor abordate! Sociologia nu se face doar la nivel teoretic, dobândind cunoştinţe şi împărtăşindu-le, dar, se face şi prin componenta practică, fără de care nu ajungem la rezultatele pe care ni le dorim! Sunt bucuros că ne vedem atât de mulţi, chiar dacă este şi perioada de sesiune, dar, faptul că suntem împreună, ne demonstrează încă o dată că activităţile organizate de către Şcoala noastră Doctorală sunt apreciate! Îl văd în sală şi pe domnul profesor Gheorghe Manolea, preşedintele Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, filiala Craiova, pentru că domnul Otovescu este membru al acestei comisii, eu sunt doar membru asociat! Simpozionul de astăzi este în comun cu acest comitet, ca să demonstrăm că la Craiova se face carte serioasă, că preocupările noastre sunt pe măsura aspiraţiilor! Felicit pe domnul profesor Dumitru Otovescu pentru iniţiativă, domnia sa a dus tot greul împreună cu comitetul de organizare, pentru ca noi să avem astăzi un eveniment frumos! Este alături de noi şi domnul profesor Adrian Gorun, membru al comisiei doctorale şi unul dintre cei mai prolifici în domeniul sociologiei educaţionale. Să dea Dumnezeu să avem cât mai multe, astfel de întâlniri”, după care acelaşi mentor al manifestării, domnul Prof.univ.dr. Dumitru OTOVESCU a răspuns: ,,Vă mulţumesc, domnule profesor, şi cred că sunteţi în acord cu o subliniere a filosofului danez Kirkegaard, care spune că viaţa nu poate fi înţeleasă decât dacă privim în trecut şi nu poate fi trăită, decât dacă privim în viitor, iar, noi, avem aici, ca să privim în viitor, pe preşedintele Consiliului judeţean Dolj, domnul dr. Cosmin Vasile, un foarte bun cunoscător al universităţii noastre, al comunităţii locale şi care ne va spune ce proiecte vor fi derulate în viitor în judeţul nostru! (VA URMA)
HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here