Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Senatorul Ion Iordache şi d-na Prefect Cristina Cilibiu, împreună cu persoanele vârstnice din Turceni – ,,Am răspuns la invitaţie pentru a fi aproape de oamenii mei dragi, pentru că inima mea va fi tot timpul şi zi de zi la Turceni! Acum, tot judeţul şi tot Gorjul este sub grija mea, dar, cu adevărat, în sufletul meu rămâne Turceniul”!

599

În ajunul zilei de 1 octombrie, care este sărbătoarea persoanelor vârstnice şi care în mod tradiţional se leagă în mod fericit cu ziua marii Sărbători creştine «Acoperământul Maicii Domnului», în seara zilei de 30 septembrie, la Centrul de agrement Murgeşti, din oraşul Turceni, cele câteva sute de persoane de vârsta a treia care au venit în această locaţie au avut ca invitaţi de onoare pe domnul senator Ion Iordache şi pe d-na prefect Cristina Cilibiu, ceea ce a însemnat şi un minunat prilej de a se manifesta apropierea de oameni a liderilor politici şi chiar bucuria de a juca hora de mână! Pentru a prefaţa conţinutul acestui articol, poate că e bine să vorbim puţin şi despre vârsta bătrâneţii, cea care, aşa cum ne dezvăluie cântecul, înseamnă «haine grele», pentru că «nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma vremii», cum ne spune cronicarul Miron Costin, mai ales când omul pare tot mai obosit de povara anilor şi simte atât de greu ceea ce înseamnă să fii bătrân, cu toate că fiecare om îşi doreşte în viaţa lui să trăiască mult şi bine! Trebuie să spunem, că de obicei, în acest număr în creştere de bătrâni, majoritatea o constituie doamnele şi se apreciază că pe ansamblu sunt de patru ori mai multe centenare decât…centenari, fără a se cunoaşte de unde vine această diferenţă pe care unii o leagă de faptul că femeile îmbătrânesc mai consecvent şi mai… durabil decât unii bărbaţi, pentru a se atesta adevărul incontestabil că din clipa în care ne naştem, ne îndreptăm spre bătrâneţe. Din perspectiva unui tablou sinistru şi cu parfum euforic al bătrâneţii, în istoria culturii europene se consideră că bătrânețea este minunată şi, câtă vreme nu te doare nimic, adevărul pare să fie de partea lor, din perspectiva afirmaţiilor lui Constantin Noica, cel care considera că bătrâneţea este o eliberare formidabilă în vederea creativităţii, invocând o serie de exemple de mari creatori de cultură şi de artă, care au fost prolifici în faza finală sau şi în faza finală a vieţii lor. E mai mult ca sigur că bătrâneţea reprezintă şi un cumul de suferinţe şi că, uneori, a fost preţuită într-un mod echivoc în baza unui aspect ce porneşte de la ideea că bătrâneţea este un fel de boală, un fel de infirmitate, ceva care trebuie evitată, un rezultat al existenţei răului, al păcatului originar, aşa cum ne spun Sfinţii Părinţi, mai ales că în general, creștinismul nu are o imagine prea grozavă a vârstei bătrâneţii. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învăţat o mulţime de lucruri importante legate de modul cum să acţionăm, cum să ne iubim aproapele, cum să ajutăm pe cel apăsat de grijile vieţii, cum să ne rugăm, cum să suferim, cum să murim, dar, n-a apucat să ne spună cum e cu bătrâneţea, pentru că a fost răstignit la 33 de ani, iar, un Iisus bătrân nu constituie un exemplu de modele posibile pe care le pot imita oamenii. Să mai spunem că şi ucenicii Lui erau foarte tineri, din moment ce Sfântul Ioan Evanghelistul, când a murit Iisus pe cruce, avea… 18 ani, iar, cel mai bătrîn era Sfîntul Petru, care avea 32 de ani! Aşadar, Sfânta Scriptură vine cu un suflu de juvenilitate, de alură tinerească ce contravine atmosferei patriarhale din Vechiul Testament, unde exemplele pilduitoare sunt oameni care trăiesc sute de ani. De altfel, în Scrisoarea Sf. Ap. Pavel către Efeseni, se arată că adevărata vârstă a omului este …vârsta lui Iisus, cea pe care a atins-o El, aceasta fiind vârsta înţelegerii, a cunoaşterii, a deplinătăţii fiinţiale a omului! Sfântul Augustin spune că sunt şase vârste şi că vârsta bătrâneţii este a şasea şi e cea mai lungă, între 60 şi 120 de ani, deci, cât toate celelalte cinci la un loc! Bătrânii despre care este vorba în Evanghelii sunt cei care, împreună cu arhiereii şi cărturarii farisei fac parte din completul care Îl judecă pe Iisus şi îl condamnă la moarte, ca o dovadă că bătrânii sunt purtătorii unei tradiţii revolute, anchilozate şi rigide, abia în scrierile Sfântului Ap. Pavel şi în epistolele soborniceşti apare ideea de «presbyteros», un preot al noii comunităţi şi mai ales ca un lider al noii orientări religioase!

,,Eu ştiu că forţa noastră a fost întotdeauna în oameni, iar, dumneavoastră sunteţi oamenii care ne-au dat putere să mergem înainte”!
Şi pentru că vorbim despre noi orientări în arealul judeţului nostru, să spunem că doamna Prefect Cilibiu Cristina şi-a exprimat bucuria de a fi prezentă la această sărbătoare a persoanelor vârstnice, fiind prima întâlnire cu locuitorii oraşului Turceni în calitate de prefect al Gorjului! ,,Eu ştiu că forţa noastră a fost întotdeauna în oameni, iar, dumneavoastră sunteţi oamenii care ne-au dat putere să mergem înainte! Şi pentru că acolo unde sunt mulţi, puterea creşte, faptul că dumneavoastră sunteţi prezenţi în această seară într-un număr atât de mare, să ne trăiţi sănătoşi o mie de ani, pentru că avem nevoie de dumneavoastră! O seară frumoasă”! Domnul Senator Ion Iordache le-a mulţumit celor prezenţi pentru invitaţia de a participa la această sărbătoare împreună cu d-na Prefect Cristina Cilibiu, această doamnă care a dovedit în calitate de primar şi va dovedi şi în calitate de prefect vocaţia de bun organizator şi de specialist competent în managementul instituţional, fiind prima femeie care ocupă funcţia de prefect în judeţul Gorj. În continuare, domnul Mărgineanu Nicuşor Lucian, viceprimar care îndeplineşte şi funcţia de primar interimar a spus că în numele Primăriei şi al Consiliului local Turceni este în măsură să transmită cele mai alese gânduri şi sentimente persoanelor vârstnice, mulţumindu-le invitaţilor de seamă ai manifestării, domnul senator Ion Iordache şi d-na prefect Cristina Cilibiu, că au răspuns cu multă căldură şi au onorat cum se cuvine sărbătoarea persoanelor de vârsta a treia. La rândul său, domnul Miuţi Ion, Preşedintele Asociaţiei de pensionari a spus: ,,Cred că nu este o bucurie mai mare decât această aniversare a vârstnicilor, când avem în mijlocul nostru un senator şi un prefect, care provin din această localitate! Să le dorim sănătate şi cât mai multe mandate în aceste funcţii! Să mulţumim conducerii primăriei Turceni pentru sprijinul acordat persoanelor vârstnice şi pentru eforturile depuse pentru a organiza ceea ce noi sărbătorim în această zi! Vă doresc tuturor sănătate, ca să puteţi creşte nepoţii şi strănepoţii dumneavoastră! Doresc să vă transmit salutările Ligii Pensionarilor din Gorj, personal, ale domnului Petre Rădulescu! Să precizăm faptul că din partea primăriei Turceni au fost premiate două cupluri de cetăţeni ai oraşului care au împlinit 50 de ani de căsnicie pe meleagurile binecuvântate de Dumnezeu de pe malul Jiului. La sfârşitul festivităţii de deschidere, Doamna Prefect Cristina Cilibiu a avut amabilitatea ca să ne acorde un scurt interviu pe care îl redăm în continuare:
-Rep. Doamna Prefect, câteva cuvinte despre sărbătoarea aceasta şi despre activitatea dumneavoastră în funcţia nouă pe care o deţineţi!
– C.C. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit la această sărbătoare, să-i mulţumesc domnului primar care m-a chemat ca să particip în această seară şi să fim împreună cu toţi!
-Rep. Dar, aţi plecat de la primărie cu inima împăcată, pentru a face şi mai multe lucruri bune!
– C.C. Pot să vă spun că am plecat cu sufletul împăcat, pentru că am lăsat primăria pe mâini bune! Le mulţumesc tuturor pentru că au continuat această tradiţie, de aceea, am răspuns la invitaţie pentru a fi aproape de oamenii mei dragi, pentru că inima mea va fi tot timpul şi zi de zi la Turceni! Acum, tot judeţul şi tot Gorjul este sub grija mea, dar, cu adevărat, în sufletul meu rămâne Turceniul!
-Rep. Cât de curând, am să vă caut la prefectură şi sper să avem posibilitatea de a realiza un interviu mai amplu, pentru că mulţi oameni din judeţ, ar dori să vă cunoască mai bine!
– C. C. Sigur că da, cu mare plăcere şi pot să vă spun că aştept acest interviu cu mare interes!
La rândul domniei sale, senatorul Ion Iordache m-a invitat într-un loc mai puţin zgomotos, mult mai liniştit, pe malul unui lac din cadrul Complexului de agrement, unde am realizat un interviu mai amplu, a cărui primă parte o redăm cu acest prilej:
-Rep. Domnule senator, Ion Iordache, vă pot spune că acesta este pentru mine un moment deosebit, pentru că e primul meu interviu cu un parlamentar în funcţie al Gorjului, mai ales pentru că sunteţi un om care s-a impus şi cred că se impune în permanenţă prin modul de a privi lucrurile importante ale judeţului şi chiar prin modul de a iubi oamenii şi de a gândi într-un mod aparte perspectivele viitorului!
-I.I. Domnule profesor, cu mult respect şi cu multă preţuire, vă citesc articolele din Ziarul «Gorjeanul», publicaţia de suflet a noastră, a gorjenilor, un ziar care ajunge în satele cele mai îndepărtate ale judeţului, motiv pentru care felicit întregul colectiv redacţional, conducerea ziarului şi pe toţi cei care trudesc la tipărirea acestei publicaţii în care trebuie să ne regăsim cu toţi, fără culoare politică!
-Rep. Iar, persoanele mai în vârstă au abonamente la «Gorjeanul», aşa cum sunt mulţi dintre cei care v-au invitat în această seară!
-I.I. Cu atât mai mult, legătura mea cu Ziarul «Gorjeanul» este o legătură de suflet!
-Rep. Domnule senator, ce sentiment vă pătrunde în aceste momente de întâlnire cu persoanele «de vârsta a treia», aşa cum este definită această generaţie într-o formulă consacrată?
-I.I. Este pentru mine un moment extrem de greu ca să-mi găsesc, deodată, «cuvintele potrivite»…
-Rep. Cum ar spune Tudor Arghezi!
-I.I. Exact, cum ar spune au torul «Cuvintelor potrivite», pentru că am şi unele emoţii, când mi se ia un interviu, cu atât mai mult cu cât sunt în această seară alături de oamenii care m-au îndrăgit atât de mult, deci, oamenii care s-au dovedit a fi primii cărora le-am cerut să mă susţină, atunci când le-am spus că vreau să fac unele lucruri pentru noi toţi! (VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here