Drept la replică

1858

În urma materialului apărut în data de 9 august 2021, în Gorjeanul, cu titlul: ”Student criminal, admis la UCB prin semnătura rectorului Purec”, dorim să vă transmitem următoarele:

În data de 17.07.2021, ora 10.55, Scurtu-Irimia Vlad s-a înscris online la programul de studii universitare de licență Drept-forma de învățământ la distanță, documentele necesare înscrierii fiind încărcate pe platforma de admitere. Comisia tehnică de admitere de la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică nu a avut posibilitatea să constate că este vorba despre un deținut întrucât nu a specificat în fișa de înscriere că se află în executarea unei pedepse privative de libertate și nici nu a încărcat pe platforma de admitere vreun document din care să rezulte expres aceasta. În aceste condiții, înscrierea candidatului Scurtu Irimia Vlad a fost validată de comisia tehnică de admitere de la nivelul facultății în data de 19.07.2021, iar în data de 27.07.2021 Scurtu Irimia Vlad a fost afișat admis. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere au fost afișate la sediul facultății și pe pagina de internet a universității în data de 27.07.2021, iar până în data de 04.08.2021, când s-a finalizat procesul de admitere, nu a fost depusă nicio contestație în privința admiterii lui Scurtu Irimia Vlad.
Precizăm că în prealabil mama deținutului Scurtu Irimia Vlad a transmis o solicitare către Rectoratul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, cerând avizul de înscriere pentru ca să poată urma cursuri la forma de învățământ la distanță, acesta fiindu-i necesar pentru ca deținutul să poată solicita unității de detenție acordul de a urma studii universitare de licență, acord pe care însă candidatul nu l-a depus la dosarul de înscriere. În temeiul dreptului fundamental la educație garantat de Constituția României și Legea 1/2011 Legea educației naționale, solicitarea mamei deținutului a primit aviz favorabil.
În prezent, candidatul Scurtu-Irimia Vlad are statutul de admis, nu pe cel de înmatriculat, acesta din urma putând fi dobândit doar de la data de 01.10.2021, după aprobarea propunerilor de înmatriculare venite de la facultăți de către Senatul universitar. Până la momentul înmatriculării, vom analiza dacă deținutul a respectat întreaga legislație și procedurile penitenciare cu privire la înscrierea la facultate și vom decide dacă poate fi înmatriculat.
Câteva precizări importante:
1. Scurtu-Irimia Vlad era în regim semideschis la Penitenciarul Tulcea din august 2019, deci înscrierea la facultate nu i-a schimbat regimul de detenție.
2. Deținutul Scurtu-Irimia Vlad a primit aprobarea de transfer de la penitenciarul Tulcea la Penitenciarul Târgu Jiu în data de 22.06.2021, cu 5 zile înainte de afișarea rezultatelor admiterii la programul de studii universitare de licență Drept-Învățământ la distanță, unde s-a înscris. Rezultă fie că Autoritatea Națională a Penitenciarelor a avut premoniția că va fi admis, fie că deținutul a fost transferat independent de rezultatul admiterii. Reamintim că data la care un candidat devine student este 1 octombrie, deci transferul în avans nu are legătură cu admiterea și cu universitatea.
3. Ordinul ministrului justiției 1322/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor precizează la articolul 85 că „Persoanele condamnate pot urma, cu aprobarea directorului locului de deținere, cursuri universitare în forma de învățământ la distanță, indiferent de regimul de executare a pedepselor.” Aceleași precizări le găsim și în HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la articolul 192. De aceea în sistemul universitar din România au fost și sunt cuprinși deținuți care urmează o formare universitară, iar presa a aplaudat mereu astfel de inițiative ca pas important în recuperarea socială a unui deținut.
4. O întrebare la care noi nu avem răspuns și îl așteptăm de la Penitenciarul Tulcea este cum a reușit deținutul Scurtu-Irimia Vlad să se înscrie online pe platforma de admitere și să își achite taxele prin transfer bancar? Oare Penitenciarul Tulcea i-a pus la dispoziție întreaga sa logistică pentru a putea intra pe Internet, a scana și încărca documente și a efectua transferuri bancare?
RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here