Dezastrul din pădurile României – alarmă națională de gradul zero

823

Tăierea abuzivă și continuă a lemnului pădurilor din România a devenit o dramă națională. De 30 de ani încoace, suprafețele împădurite de secole din țara noastră se micșorează văzând cu ochii, lăsându-se generațiilor de azi și a celor care vor urma, chiar cu ajutorul unor legi neghioabe și ale unor conducători și guvernanți lași și trădători o Românie deșertizată. Altfel spus, marile concerne internaționale au primit dreptul de a tăia anual zeci de mii hectare din fondul nostru forestier, prin cumulare în ani de zile depășindu-se o suprafață de aproape 500.000 ha. Iar cele mai afectate zone se întâlnesc în județele: Suceava, Bacău, Harghita, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba și Argeș. Și se întâmplă asemenea nenorociri în condițiile în care, la ei acasă, aceste companii străine nu se ating de un vreun copac, protejându-și avuția și mediul natural. Mai mult decât atât, tot felul de personaje dubioase venite de aiurea, revendică de 30 de ani încoace, sub oblăduirea ,,onoratei” noastre justiții, proprietăți ce ar fi aparținut inclusiv din fondul forestier, chipurile, ,,stră-străbunicilor” lor și ceea ce este și mai grav, obținerea cu o lejeritate incredibilă doar după mărturisirile unor martori și avocați de meserie, de o îndoielnică moralitate umană și juridică.
De altfel, cu astfel de furăciuni pe repede înainte a fost jefuită această țară, după decembrie ’89 și pe care românii le-au acceptat cu o nonșalanță greu de spulberat din mințile lor naive. Acum, iată-ne în situația în care marile concerne își fac treaba, zice-se legal, în vreme ce un amărât de localnic, căruia nu i-au ajuns lemnele de foc pentru iarnă și a ieșit să mai adune ceva vreascuri din pădurile controlate de străini, se trezește imediat cu dosar penal, înfundând pușcăria. Și poate că cel mai nimerit exemplu al modului în care România nu mai are nimic de spus și este mereu jucată la barbut, trebuind să dispară tot ce mai este românesc pe glia străbunilor, am aminti doar Austria, care după ce a jefuit Transilvania sute de ani, iată că acum jefuiește întreaga Românie. Și aici nu este vorba doar de tăierile cu sălbăticie a pădurilor, dar și implicarea în alte afaceri murdare economico-financiare, scoțând din țara noastră profituri uriașe în vreme ce majoritatea românilor suportă tot mai greu povara sărăciei și umilinței. Și până la urmă, din păcate, România este distrusă din interior, fiind condusă de atâta vreme de oameni politici imorali și handicapați mental, înstrăinându-ne avuțiile naționale unor străini feroci, cărora în cazul de față li se oferă printr-o legislație ocultă să facă toate aceste defrișări ucigașe și fără a fi obligați de către autoritățile statului român să facă și replantările de vegetație arboricolă pe suprafețele rămase golașe. Practic, este implicată o întreagă mafie clientelară și până la cele mai înalte vârfuri de putere și decizie ale statului în exploatarea pădurilor din țara noastră, iar de aici și o dezlănțuire înfricoșătoare, o catastrofă naturală foarte greu de oprit, cu precădere în zonele montane, cu urmări eco-sistemice la fel de grave, afectând întregul mediu natural, flora și fauna României. Și fenomenele îngrozitoare nu se opresc aici, determinând în lanț alte dezastre precum dispariția unor plante din flora spontană și a unor vietăți sălbatice specifice pentru teritoriul României și nu numai, apoi destabilizarea climatică și pedologică, alunecările de teren, colmatarea cursurilor de apă, a lacurilor, terenurilor agricole, distrugerea căilor de acces turistic, nu în ultimul rând, ploile și inundațiile catastrofice, poluarea și toxificarea aerului, șamd.
Or la asemenea condiții de dezechilibre extreme, determinate de specia umană asupra mediului înconjurător, mai poate fi vreo explicație privind și la nepăsarea autorităților statului român la toate cele ce se întâmplă în astfel de situații critice când natura, mutilată de inconștiența umană, se răzbună cumplit asupra însuși organismului noastru biologic? Pentru că, din păcate, după cum mai spuneam, România de 30 de ani încoace nu reușește să-și aleagă în frunte conducători adevărați, demni și iubitori de glia strămoșească, harnici și înțelepți, dimpotrivă au fost aleși și fără voia poporului demnitari lași și trădători, proveniți la rândul lor dintr-o clasă politică clientelară, preocupată tot timpul de interese meschine, dinăuntru și din afară, încât ne întrebăm cu stupoare la ce mai folosesc astăzi pentru România oamenii politici? Iar dacă astăzi în lume, conducătorii altor state, dar și o serie de organisme internaționale, ONG-uri, etc și-au dat seama că a sosit momentul crucial de a se face tot ceea ce este posibil pentru ca Terra să redevină, în condițiile unor economii prospere și o planetă curată, atunci nu este cazul să se trezească din somnul nepăsării și rușinii și cei care, primind mandat din partea noastră, să răspundă cum se cuvine pentru interesele și destinul României?
Căci iată, ceea ce se întâmplă astăzi în lume și evident pe bătrânul continent European din care țara noastră face parte, adică modul cel mai serios și bine de gândit, în cazul de față al Comisiei Europene, declanșând o serie de dezbateri îndelungate pentru revenirea la un mediu curat și la care participă specialiști și experți în domeniu, dar și oameni politici, reprezentanți ai societății civile și ai altor categorii sociale. Ele s-au și încheiat în cele din urmă cu un document oficial din care reiese nevoia sporirii eforturilor comune ale membrilor UE și ale fiecărei țări în parte pentru o Europă, dar și o planetă curată pentru omenire. Cu atât mai mult cu cât se simte pretutindeni în lume o presiune și chiar o răzvrătire populară vizavi de gravele pericole ale emisiilor nocive și poluării globale, care până la urmă vor sufoca planeta Pământ. Este stabilit și un termen, în jurul anului 2050, pentru rezolvarea problemei mediului, cel puțin prin diminuarea marilor pericole care amenință astăzi omenirea. Printre altele se urmărește decarbonizarea prin înlăturarea factorilor poluatori din economie, cu precădere a combustibililor fosili energetici și din toate modurile de transport, înlocuindu-i cu combustibilii alternativi și tehnologiile inteligente ale acestui nou început de secol. În plus curățirea și protecția mediului înconjurător, reechilibrarea ecosistemelor europene și planetare, menite a se evita pe cât este posibil marile pierderi ale biodiversității și mai ales reglarea schimbărilor climatice bruște, cu efecte dezastruoase pentru existența ființei umane. Ceea ce presupune în primul rând o conștientizare și o responsabilizare individuală și comună, de la fiecare cetățean în parte și până la vârfurile de putere și decizie ale diferitelor entități statale. Iar dacă oamenii, prin educație, măsuri de prevenire și dacă este cazul de coerciție, pot să-și aducă contribuția la un mediu verde și curat, nu același lucru se poate întâmpla în cazul factorilor decidenți din fiecare țară și de pe întreaga planetă. Și din păcate explicația e simplă câtă vreme la mijloc sunt interese statale egoiste și evident divergente, cu precădere economice și geo-strategice. Cu atât mai mult cu cât totul pare că este scăpat de sub control în privința climei globale și echilibrului antropic. În cazul țării noastre, starea actuală în privința protecției mediului tinde și aici să se înrăutățească și, după cum spuneam, vina în principal este la autoritățile statului român, care înafara faptului că au permis printr-o legislație păguboasă pătrunderea unor interese oculte din interior și mai ales din afara României, cu precădere în privința tăierilor abuzive de păduri, mai merg și pe bâjbâite și fără nicio strategie națională la ceea ce ar trebui să însemne măsuri concrete și ferme pentru protecția mediului natural românesc. Practic, asistăm neputincioși la o Românie distrusă din interior, risipindu-se cu rapiditate și ultimele ,,bastioane” ale naturii noastre ,,dumnezeiești”, căzând victime sinistrelor interese străine inclusiv parcurile și rezervațiile naturale de pe întregul teritoriu național.
Sigur, legislația europeană poate să miște lucrurile înspre bine și în țara noastră, numai că deocamdată măsurile preconizate sunt deocamdată doar pe hârtie, dacă nu se va trece la acțiuni concrete, la angajarea și obligativitatea comunităților umane din orice colț al UE., pentru un mediu mai curat pe bătrânul continent. Dar dacă totuși aici se pare că începuturile sunt încurajatoare, din păcate nu și cazul României unde continuă distrugerea cu complicitatea celor care au luat puterea după căderea comunismului, amanetând și pus sub hegemonism străin aproape tot ceea ce înseamnă resursele naturale naționale, cu pădurile, cu habitatul animalelor și bioflora devastate, cu dispariția multor izvoare și cursuri de apă, cu înstrăinarea pe nimic a terenurilor agricole, din care peste 4mil. ha teren arabil, etc. Or atunci, ne punem întrebarea, chiar să nu reușim ca popor să stopăm spre vârfurile de putere ale țării venirea lașilor și trădătorilor, răuvoitorilor și incapabililor care de atâta amar de vreme conduc și gestionează atât de prost treburile țării? Ne lipsește demnitatea și curajul, iubirea pentru glia strămoșească, luciditatea minții căzând mereu în naivitate și inconștiență, refuzând parcă să privim cu alți ochi spre lumea care ne înconjoară, dacă vrem să ne fie mai bine și să le lăsăm urmașilor noștri o țară curată, mai bună, mai sigură și mai dreaptă? După cum nu trebuie să uităm niciodată că încă din vremea dacilor: ,,codrul este frate cu românul”, așadar să-l protejăm cât mai e vreme, altfel el și natura se răzbună cumplit și fără cale de întoarcere și se vede treaba că temerile continuă să fie justificate, asistând cum și în 2020 România a pornit la un drum fără orizont, distrugându-se intenționat și ce mai avem ca națiune fără a se mai pune altceva în loc, în schimb nu se mai sfârșesc disputele politice pentru interesele proprii ale unora sau altora și nimic benefic pentru țară și popor. Altfel spus o țară desfigurată și în haos, cu atacuri venite de aiurea, intolerabile la onoarea și demnitatea poporului român, inclusiv prin încercări permanente de reprimare a valorilor naționale, reincriminându-se adeseori și cu mare păcat, inclusiv martirii neamului românesc. Așadar, să fi ajuns România în situația de a deveni o țară fără rost și fără viitor pentru că de ani de zile suntem prostiți și dormităm ca națiune, în vreme ce alții, de genă străină și antiromânească, insistă pentru și prin tot felul de interese oculte să ne facă viața tot mai grea și mai complicată…?
Prof. VASILE IROD și continuă a lemnului pădurilor din România a devenit o dramă națională. De 30 de ani încoace, suprafețele împădurite de secole din țara noastră se micșorează văzând cu ochii, lăsându-se generațiilor de azi și a celor care vor urma, chiar cu ajutorul unor legi neghioabe și ale unor conducători și guvernanți lași și trădători o Românie deșertizată. Altfel spus, marile concerne internaționale au primit dreptul de a tăia anual zeci de mii hectare din fondul nostru forestier, prin cumulare în ani de zile depășindu-se o suprafață de aproape 500.000 ha. Iar cele mai afectate zone se întâlnesc în județele: Suceava, Bacău, Harghita, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba și Argeș. Și se întâmplă asemenea nenorociri în condițiile în care, la ei acasă, aceste companii străine nu se ating de un vreun copac, protejându-și avuția și mediul natural. Mai mult decât atât, tot felul de personaje dubioase venite de aiurea, revendică de 30 de ani încoace, sub oblăduirea ,,onoratei” noastre justiții, proprietăți ce ar fi aparținut inclusiv din fondul forestier, chipurile, ,,stră-străbunicilor” lor și ceea ce este și mai grav, obținerea cu o lejeritate incredibilă doar după mărturisirile unor martori și avocați de meserie, de o îndoielnică moralitate umană și juridică.
De altfel, cu astfel de furăciuni pe repede înainte a fost jefuită această țară, după decembrie ’89 și pe care românii le-au acceptat cu o nonșalanță greu de spulberat din mințile lor naive. Acum, iată-ne în situația în care marile concerne își fac treaba, zice-se legal, în vreme ce un amărât de localnic, căruia nu i-au ajuns lemnele de foc pentru iarnă și a ieșit să mai adune ceva vreascuri din pădurile controlate de străini, se trezește imediat cu dosar penal, înfundând pușcăria. Și poate că cel mai nimerit exemplu al modului în care România nu mai are nimic de spus și este mereu jucată la barbut, trebuind să dispară tot ce mai este românesc pe glia străbunilor, am aminti doar Austria, care după ce a jefuit Transilvania sute de ani, iată că acum jefuiește întreaga Românie. Și aici nu este vorba doar de tăierile cu sălbăticie a pădurilor, dar și implicarea în alte afaceri murdare economico-financiare, scoțând din țara noastră profituri uriașe în vreme ce majoritatea românilor suportă tot mai greu povara sărăciei și umilinței. Și până la urmă, din păcate, România este distrusă din interior, fiind condusă de atâta vreme de oameni politici imorali și handicapați mental, înstrăinându-ne avuțiile naționale unor străini feroci, cărora în cazul de față li se oferă printr-o legislație ocultă să facă toate aceste defrișări ucigașe și fără a fi obligați de către autoritățile statului român să facă și replantările de vegetație arboricolă pe suprafețele rămase golașe. Practic, este implicată o întreagă mafie clientelară și până la cele mai înalte vârfuri de putere și decizie ale statului în exploatarea pădurilor din țara noastră, iar de aici și o dezlănțuire înfricoșătoare, o catastrofă naturală foarte greu de oprit, cu precădere în zonele montane, cu urmări eco-sistemice la fel de grave, afectând întregul mediu natural, flora și fauna României. Și fenomenele îngrozitoare nu se opresc aici, determinând în lanț alte dezastre precum dispariția unor plante din flora spontană și a unor vietăți sălbatice specifice pentru teritoriul României și nu numai, apoi destabilizarea climatică și pedologică, alunecările de teren, colmatarea cursurilor de apă, a lacurilor, terenurilor agricole, distrugerea căilor de acces turistic, nu în ultimul rând, ploile și inundațiile catastrofice, poluarea și toxificarea aerului, șamd.
Or la asemenea condiții de dezechilibre extreme, determinate de specia umană asupra mediului înconjurător, mai poate fi vreo explicație privind și la nepăsarea autorităților statului român la toate cele ce se întâmplă în astfel de situații critice când natura, mutilată de inconștiența umană, se răzbună cumplit asupra însuși organismului noastru biologic? Pentru că, din păcate, după cum mai spuneam, România de 30 de ani încoace nu reușește să-și aleagă în frunte conducători adevărați, demni și iubitori de glia strămoșească, harnici și înțelepți, dimpotrivă au fost aleși și fără voia poporului demnitari lași și trădători, proveniți la rândul lor dintr-o clasă politică clientelară, preocupată tot timpul de interese meschine, dinăuntru și din afară, încât ne întrebăm cu stupoare la ce mai folosesc astăzi pentru România oamenii politici? Iar dacă astăzi în lume, conducătorii altor state, dar și o serie de organisme internaționale, ONG-uri, etc și-au dat seama că a sosit momentul crucial de a se face tot ceea ce este posibil pentru ca Terra să redevină, în condițiile unor economii prospere și o planetă curată, atunci nu este cazul să se trezească din somnul nepăsării și rușinii și cei care, primind mandat din partea noastră, să răspundă cum se cuvine pentru interesele și destinul României?
Căci iată, ceea ce se întâmplă astăzi în lume și evident pe bătrânul continent European din care țara noastră face parte, adică modul cel mai serios și bine de gândit, în cazul de față al Comisiei Europene, declanșând o serie de dezbateri îndelungate pentru revenirea la un mediu curat și la care participă specialiști și experți în domeniu, dar și oameni politici, reprezentanți ai societății civile și ai altor categorii sociale. Ele s-au și încheiat în cele din urmă cu un document oficial din care reiese nevoia sporirii eforturilor comune ale membrilor UE și ale fiecărei țări în parte pentru o Europă, dar și o planetă curată pentru omenire. Cu atât mai mult cu cât se simte pretutindeni în lume o presiune și chiar o răzvrătire populară vizavi de gravele pericole ale emisiilor nocive și poluării globale, care până la urmă vor sufoca planeta Pământ. Este stabilit și un termen, în jurul anului 2050, pentru rezolvarea problemei mediului, cel puțin prin diminuarea marilor pericole care amenință astăzi omenirea. Printre altele se urmărește decarbonizarea prin înlăturarea factorilor poluatori din economie, cu precădere a combustibililor fosili energetici și din toate modurile de transport, înlocuindu-i cu combustibilii alternativi și tehnologiile inteligente ale acestui nou început de secol. În plus curățirea și protecția mediului înconjurător, reechilibrarea ecosistemelor europene și planetare, menite a se evita pe cât este posibil marile pierderi ale biodiversității și mai ales reglarea schimbărilor climatice bruște, cu efecte dezastruoase pentru existența ființei umane. Ceea ce presupune în primul rând o conștientizare și o responsabilizare individuală și comună, de la fiecare cetățean în parte și până la vârfurile de putere și decizie ale diferitelor entități statale. Iar dacă oamenii, prin educație, măsuri de prevenire și dacă este cazul de coerciție, pot să-și aducă contribuția la un mediu verde și curat, nu același lucru se poate întâmpla în cazul factorilor decidenți din fiecare țară și de pe întreaga planetă. Și din păcate explicația e simplă câtă vreme la mijloc sunt interese statale egoiste și evident divergente, cu precădere economice și geo-strategice. Cu atât mai mult cu cât totul pare că este scăpat de sub control în privința climei globale și echilibrului antropic. În cazul țării noastre, starea actuală în privința protecției mediului tinde și aici să se înrăutățească și, după cum spuneam, vina în principal este la autoritățile statului român, care înafara faptului că au permis printr-o legislație păguboasă pătrunderea unor interese oculte din interior și mai ales din afara României, cu precădere în privința tăierilor abuzive de păduri, mai merg și pe bâjbâite și fără nicio strategie națională la ceea ce ar trebui să însemne măsuri concrete și ferme pentru protecția mediului natural românesc. Practic, asistăm neputincioși la o Românie distrusă din interior, risipindu-se cu rapiditate și ultimele ,,bastioane” ale naturii noastre ,,dumnezeiești”, căzând victime sinistrelor interese străine inclusiv parcurile și rezervațiile naturale de pe întregul teritoriu național.
Sigur, legislația europeană poate să miște lucrurile înspre bine și în țara noastră, numai că deocamdată măsurile preconizate sunt deocamdată doar pe hârtie, dacă nu se va trece la acțiuni concrete, la angajarea și obligativitatea comunităților umane din orice colț al UE., pentru un mediu mai curat pe bătrânul continent. Dar dacă totuși aici se pare că începuturile sunt încurajatoare, din păcate nu și cazul României unde continuă distrugerea cu complicitatea celor care au luat puterea după căderea comunismului, amanetând și pus sub hegemonism străin aproape tot ceea ce înseamnă resursele naturale naționale, cu pădurile, cu habitatul animalelor și bioflora devastate, cu dispariția multor izvoare și cursuri de apă, cu înstrăinarea pe nimic a terenurilor agricole, din care peste 4mil. ha teren arabil, etc. Or atunci, ne punem întrebarea, chiar să nu reușim ca popor să stopăm spre vârfurile de putere ale țării venirea lașilor și trădătorilor, răuvoitorilor și incapabililor care de atâta amar de vreme conduc și gestionează atât de prost treburile țării? Ne lipsește demnitatea și curajul, iubirea pentru glia strămoșească, luciditatea minții căzând mereu în naivitate și inconștiență, refuzând parcă să privim cu alți ochi spre lumea care ne înconjoară, dacă vrem să ne fie mai bine și să le lăsăm urmașilor noștri o țară curată, mai bună, mai sigură și mai dreaptă? După cum nu trebuie să uităm niciodată că încă din vremea dacilor: ,,codrul este frate cu românul”, așadar să-l protejăm cât mai e vreme, altfel el și natura se răzbună cumplit și fără cale de întoarcere și se vede treaba că temerile continuă să fie justificate, asistând cum și în 2020 România a pornit la un drum fără orizont, distrugându-se intenționat și ce mai avem ca națiune fără a se mai pune altceva în loc, în schimb nu se mai sfârșesc disputele politice pentru interesele proprii ale unora sau altora și nimic benefic pentru țară și popor. Altfel spus o țară desfigurată și în haos, cu atacuri venite de aiurea, intolerabile la onoarea și demnitatea poporului român, inclusiv prin încercări permanente de reprimare a valorilor naționale, reincriminându-se adeseori și cu mare păcat, inclusiv martirii neamului românesc. Așadar, să fi ajuns România în situația de a deveni o țară fără rost și fără viitor pentru că de ani de zile suntem prostiți și dormităm ca națiune, în vreme ce alții, de genă străină și antiromânească, insistă pentru și prin tot felul de interese oculte să ne facă viața tot mai grea și mai complicată…?
Prof. VASILE IROD

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here