Cum vor putea elevii să acorde feedback profesorilor

759

Ministerul Educației a definitivat Metodologia prin care elevilor li se dă posibilitatea de a oferi feedback cu privire la activitatea de la clasă. Fișa de feedback poate fi completată online sau în format tipărit; completarea acesteia este opțională, iar răspunsurile sunt anonime.

”Încrederea este o valoare esențială, care definește respectul reciproc și interdependența între toți actorii implicați în educație, în special între elev și profesor. Între părți trebuie să existe relații constructive îndreptate spre atingerea misiunii școlii, aceea de a-i pregăti pe copii și tineri pentru o viață independentă, de modelare a lor în adulți responsabili. Ministerul Educației a definitivat Metodologia prin care profesorilor li se dă posibilitatea de a consulta, în mod sistematic și constructiv, elevii, cu privire la modul în care aceștia percep beneficiile educației. Elevilor li se dă șansa să reflecteze în mod regulat asupra modului în care școală îi ajuta să se dezvolte, să crească. Este foarte important ca elevii să fie parte a tuturor aspectelor învățării, iar oferirea de feedback constructiv este o abilitate care sprijină adultul independent în organizarea relațiilor de familie, de muncă sau sociale”, anunța Ministerul Educației zilele trecute.

Ce prevede metodologia
Metodologia de colectare a feedback-ului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.864 din 31.05.2021. Potrivit documentului, publicat de scoalaromaneasca.ro, portal al federației sindicale Spiru Haret, feedbackul reprezintă ”colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare-învățare-evaluare și despre relația elev-profesor”, ”fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional”, iar scopul colectării sale este ”creșterea calității procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în acest proces, pentru a asigura un act educațional incluziv și de calitate, centrat pe elev”. Metodologia prevede că feedbackul se acordă la sfârșitul fiecărui semestru, după încheierea situației școlare, doar de către elevii înscriși în clasele din învățământul gimnazial, profesional și liceal, prin intermediul unei fișe de feedback, însă cadrele didactice pot solicita feedback suplimentar și pe parcursul semestrului, prin aplicarea altor instrumente. Feedbackul este anonim și se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare-învățare-evaluare, fără a se raporta la activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate de către cadrul didactic. Cadrele didactice primesc feedback doar de la elevii claselor unde sunt încadrate. În ceea ce privește procedura propriu-zisă de colectare a acestui feedback, în Metodologie se precizează: ”Fiecare profesor dirigente notifică elevii și directorul unității de învățământ cu privire la ziua/zilele în care se va colecta feedback de la fiecare clasă. Elevii completează formularele de feedback, fie în format online, folosind dispozitivele proprii sau echipamentele puse la dispoziție de către unitatea de învățământ, fie în format fizic, utilizând formularele tipizate puse la dispoziție de către unitatea de învățământ. Fișele completate în format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează și transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate în termen de 10 zile de la colectare, respectând confidențialitatea și caracterul anonim al acestora. Rezultatele colectate online ajung direct la profesorul vizat, în format agregat, dacă soluția tehnologică aleasă permite acest lucru în condiții de garantare a confidențialității și anonimatului”. Fiecare cadru didactic va analiza apoi rezultatele primite de la profesorul diriginte sau agregate din procesarea automată a răspunsurilor, urmând ca la începutul semestrului să discute cu elevii de la fiecare clasă rezultatele analizei, ”în vederea înțelegerii, corectării și îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate de elevi și a promovării aspectelor pozitive identificate”. Metodologia mai prevede și că ”este interzisă constrângerea sau sancționarea elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedbackului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceștia”. Fiecare unitate de învățământ poate reglementa, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu, modalitățile de valorificare a rezultatelor obținute prin colectarea de la elevi a feedbackului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces, stipulat în Metodologie.

Ce conține fișa de feedback
Fișa de feedback publicată de Ministerul Educației conține o serie de afirmații legate de modul în care se desfășoară activitatea la clasă, iar elevii sunt invitați să spună în ce măsură sunt de acord cu afirmațiile respective. De asemenea, elevii au posibilitatea de a transmite un gând profesorului, la sfârșit de semestru.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here