Cu cât vor fi plătiți profesorii care fac parte din comisiile pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat

1383

Ministerul Educației a aprobat normele de plată a personalului pentru următoarele examene și concursurile naționale de anul acesta. De exemplu, președintele unei comisii pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale va fi plătit cu 561 de lei, iar cel al unei comisii dintr-un centru de examen pentru Bacalaureat cu până la 1377 lei, în timp ce profesorii care vor evalua lucrările candidaților la cele două examene menționate vor primi câte 10,20 lei, respectiv 12,75 lei pentru fiecare lucrare corectată.

Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 3988/15.06.2021 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2021.

Cum vor fi plătiți membrii comisiilor pentru Evaluarea Națională
Potrivit documentului, personalul didactic care face parte din comisiile organizate în unitățile de învățământ pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a va fi plătit după cum urmează: președinte – 561 lei; membru, cu excepția persoanei responsabile cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video – 477 lei; asistent – 100 lei/zi. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele de evaluare/comisiile de contestații pentru Evaluarea Națională va fi plătit astfel: președintele – la o comisie de până la 1000 de candidați (inclusiv) – 1293 lei, iar la o comisie de peste 1000 de candidați – 1378 lei; secretar, cadru didactic cu abilitați în operarea pe calculator/informatician, membru – 650 lei; profesor evaluator – 10,20 lei/lucrare corectată. Persoana responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratelor școlare/persoana de contact din unitatea de învățământ/centrul de comunicare va fi plătită cu 895 lei, iar responsabilul cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video – 503 lei.

Ce sume primesc membrii comisiilor de la Bacalaureat
Pentru plata personalului didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen au fost prevăzute următoarele sume: președinte – la o comisie de până la 100 de candidați (inclusiv) – 1292 lei, iar la o comisie de peste 100 de candidați – 1377 lei; vicepreședinte, secretar, membru – 887 lei; asistent – 110 lei/zi. În ceea ce privește personalului didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de evaluare, acesta va fi plătit după cum urmează: președintele – la o comisie de până la 750 de candidați (inclusiv) – 1966 lei, iar la o comisie de peste 750 de candidați – 2037 lei; vicepreședinte – 1123 lei; secretar, cadru didactic cu abilități în operarea pe calculator/informatician – 970 lei; membru – 887 lei; profesor evaluator – 12,75 lei/lucrare corectată. Pentru activitatea desfășurată în cadrul examenului de bacalaureat persoana responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratelor școlare/persoana de contact din unitatea de învățământ liceal/centrul de comunicare este plătită cu 970 lei, iar cea responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video cu 747 lei. Personalul didactic care face parte din comisiile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale în cadrul examenului de bacalaureat nu este salarizat. Personalul didactic care face parte din comisiile de contestații pentru examenul de bacalaureat va fi plătit după cum urmează: vicepreședinte – 1123 lei; secretarul, cadru didactic cu abilități în operarea pe calculator/informatician – 886 lei; membru – 886 lei; profesor evaluator – 12,80 lei/lucrare corectată. ”Personalul remunerat, care asigură desfășurarea activităților în cadrul comisiilor stabilite prin prezentul ordin, poate opta pentru achitarea drepturilor bănești, pentru una din variantele: în baza contractului civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale, încheiat cu unitățile de învățământ preuniversitar sau inspectoratul școlar în care persoanele respective au prestat activitatea/activitățile pentru care sunt retribuite; în baza contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, cu timp parțial, încheiate cu unitățile de învățământ preuniversitar/inspectoratul școlar în care membrii comisiilor respective au funcția de bază în anul școlar 2020-2021. În situația în care persoana optează pentru încheierea unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale (…), remunerația cuvenită reprezintă prețul contractului și este supusă exclusiv impozitării cu 10%. În situația în care persoana optează pentru încheierea unui contract individual de muncă (…), retribuția cuvenită reprezintă salariul brut, din care se rețin: CAS – 25%, CASS – 10% și impozit – 10%”, se menționează în document.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here