CPECA Gorj, la ceas de bilanț / Zeci de tineri au beneficiat de consiliere și evaluare psihologică pe tema consumului de droguri

365

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj a făcut bilanțul activităților derulate pe parcursul anului trecut. Potrivit coordonatorului Laurențiu Șoșoi, CPECA Gorj și partenerii locali au desfășurat 62 de activități de prevenire în școală, la care au participat 3.537 de preșcolari /elevi, 220 de studenți, 110 cadre didactice și 300 de părinți. De asemenea, au fost organizate numeroase activități și pe prevenire în familie și în comunitate, precum și diverse campanii.

Pe parcursul anului 2015 membrii Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog au continuat implementarea proiectelor, campaniilor naţionale şi locale de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri prin informarea, educarea şi conştientizarea elevilor, studenţilor şi adulţilor cu privire la efectele consumului de tutun, alcool şi droguri asupra organismului, precum şi cu privire la consecinţele sale în plan fizic, psihic şi social.

Combaterea consumului de droguri, prevenire în școală
Pentru conştientizarea şi implicarea întregii populaţii şcolare în programe de prevenire a consumului de droguri, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii influenţelor factorilor de risc, CPECA Gorj a dezvoltat la nivel judeţean proiecte naţionale şi judeţene, în care au fost implicate autorităţile locale, instituţii publice locale, ONG-uri. “Proiectele naționale implementate de către CPECA Gorj și partenerii locali în anul 2015 au fost: a) „Mesajul meu antidrog” ediția a XII-a la care s-au înscris un număr de 107 elevi de la majoritatea unităților școlare din județul Gorj; b) „Fred Goes Net” proiect prin care a fost realizat un curs Fred Goes Net la care au participat un număr de opt beneficiari; c) “ESPAD 2015” Proiectul Școlar European privind consumul de alcool și alte droguri proiect care la nivelul CPECA Gorj a fost implementat în 4 unități de învătământ liceal de pe raza județului Gorj”, precizează Laurențiu Șoșoi, coordonatorul CPECA Gorj.
În ceeea ce privește proiectele locale, Centrul Antidrog Gorj și partenerii locali au implementat în anul 2015 un număr de 12 proiecte din care șapte finalizate: Copii noștri cresc frumos; Prevenirea violenţei în şcoală; Împreună pentru o viaţă sănătoasă; Educație pentru sănătate; Adolescență fără vicii și 5 aflate în implementare dintre care amintim: Împreună pentru o viaţă sănătoasă;Educație pentru sănătate „Mens Sanna in corpore sano’’; Adolescență fără vicii; Copiii noștri cresc frumos și Prevenirea violenţei în şcoală. Toate cele 12 proiecte au avut ca beneficiari direcţi 2435 de elevi, 1500 de părinţi şi 101 profesori. Ca și activități punctuale CPECA Gorj și partenerii locali au desfășurat un număr de 62 de activități la care au participat 3537 de preșcolari /elevi, 220 de studenți, 110 cadre didactice și 300 de părinți.

Prevenire în familie
În anul 2015 a fost implementat proiectul local ”Copilărie liniștită”, proiect adresat părinților elevilor de clasa a VII-a din trei unități școlare de pe raza municipiului Târgu-Jiu, la care au participat un număr de 36 de părinți, precum și proiectul ”Fără vicii”, proiect desfășurat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, adresat persoanelor din centrele de tip rezidențial și familial din structura DGASPC Gorj. La activitățile din cadrul proiectului au participat un număr de zece persoane. “Ca și activități punctuale în anul 2015 CPECA Gorj în parteneriat cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi, ai Poliției Municipiului Târgu-Jiu și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Gorj au fost defășurate două activități de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor prezenți în centrele de tip familial Săvinești și Debarcader din municipiul Târgu-Jiu”, menționează Șoșoi.
Beneficiari ai acestor activități au fost 11 copii instituționalizați și 3 supraveghetori.

Prevenire în comunitate
Pe parcursul anului 2015 CPECA Gorj și colaboratorii locali au implementat două proiecte locale și anume: “Timp liber fără droguri” și „Sănătos prin sport”. În cadrul acestor proiecte au fost desfășurate un număr de 14 activități la care au participat un număr de 682 de persoane. Activitățile punctuale desfășurate de către CPECA Gorj și partenerii locali au fost în număr de 28. Beneficiarii direcți ai acestor activități au fost 1040 de persoane de diferite vârste de pe raza județului.
Cu ocazia Campaniei ”19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și a tinerilor”, s-au desfășurat patru activități cu caracter preventiv în parteneriat cu reprezentanți ai Poliției municipiului Târgu-Jiu și Inspectoratului Județean de Jandarmi ”Tudor Vladimirescu” Gorj. Beneficiarii direcţi ai acestor activități au fost 375 de elevi și preșcolari și 13 cadre didactice.

Zeci de ședințe de consiliere și evaluare psihologică
În anul 2015 au fost acordate 32 de informări pe temele consumului de droguri persoanelor ce s-au adresat centrului, 63 de ședințe de consiliere psihologică, 21 de evaluări psihologice, o evaluare medicală, o evaluare socială și 39 de ședințe de management de caz. Lunar au fost preluate fişele standard de urgenţă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, a fost întocmită baza de date și trimisă la CRPECA Craiova.
În perioada ianuarie-decembrie 2015 au fost colectate și introduse în baza de date 20 de fișe de urgență.
În perioada ianuarie-martie 2015 CPECA Gorj a finalizat demersurile în vederea încheierii protocolului de cooperare între Agenția Națională Antidrog și Instituția Prefectului Județului Gorj. În anul 2015 s-a participat la 12 sedințe ale Colegiului Prefectural Gorj.

Cooperare interinstituțională
În ceea ce privește capitolul cooperare intră și interinstituțională menționăm faptul că pe parcursul anului 2015 au fost încheiate protocoale de cooperare între Agenția Națională Antidrog și Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu-Jiu și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Gorj.
În anul 2015 au fost organizate două ședințe ale Grupului de Lucru pentru elaborarea/implementarea Strategiei Județene Antidrog pentru perioada 2014-2020 și a Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog pentru perioada 2014-2016.
Cooperarea cu societatea civilă a fost materializată prin trei activităţi de prevenire a consumului de droguri, susţinute în parteneriat cu „Crucea Roşie Română” filiala Gorj. Beneficiarii direcţi ai acestor activităţi au fost 250 de tineri aflaţi în diferite forme de învăţământ, iar beneficiarii indirecţi comunitatea în ansamblu.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here