Controale în școlile din județ înainte de începerea anului școlar

243

Unitățile de învățământ din județ vor fi verificate de comisii mixte înainte de începerea anului școlar pentru a se vedea dacă acestea vor asigura elevilor toate condițiile necesare. O serie de controale în acest sens au fost deja efectuate de către inspectorii școlari.

În cadrul verificărilor efectuate de inspectorii școlari de la IȘJ Gorj s-au urmărit: verificarea lucrărilor de igienizare și dezinfecție în sălile de clasă, laboratoare, cantine și internate, grupuri sanitare, toalete, curți interioare și spații de joacă, verificarea lucrărilor de reparații, reabilitare, consolidare și modernizare din incinta unităților școlare, gestionarea reziduurilor menajere, asigurarea apei potabile, aprovizionarea cu materiale de curățenie și dezinfecție, efectuarea examenelor medicale pe linie de medicina muncii pentru cadrele didactice, examene medicale periodice pentru personalul din blocul alimentar, demersurile făcute de către conducerile unităților de învățământ la Consiliile Locale pentru alocarea resurselor necesare în vederea începerii anului școlar 2016 – 2017, obținerea autorizației sanitare de funcționare de către unitățile școlare care nu au această autorizație sau cărora le expiră, verificarea și obținerea avizelor pentru instalațiile de alimentare cu gaz și pentru centralele termice, verificarea valabilității extinctoarelor și a respectării normelor PSI, obținerea autorizației pentru securitate la incendiu conform legislației în vigoare și achiziționarea combustibilului solid pentru perioada de iarnă, acolo unde este cazul. “Din analiza datelor transmise de către inspectorii școlari se remarcă efortul unităților de învățământ și al autorităților locale pentru a se realiza igienizarea și reparațiile necesare în spațiile școlare, cât și înaintarea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare pentru aproape toate spațiile de învățământ, pentru desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv-educativ în anul școlar 2016-2017. Au fost făcute demersuri pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, o parte dintre unitățile de învățământ obținând acest aviz. Unitățile școlare au întocmit referate de necesitate către Consiliile Locale, solicitând materiale de curățenie-igienizare și materiale de construcții necesare școlilor coordonatoare și structuriilor. Majoritatea unităților școlare au primit materialele sau banii necesari procurării acestora, lucrările de igienizare și reparații/consolidare aflându-se în derulare. O parte din cheltuielile aferente procurării de materiale sunt suportate din fonduri proprii ale unităților școlare”, se arată într-o situație întocmită de Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Există însă și unități școlare care nu au remediat toate problemele, unele dintre ele destul de grave: “Problemele și necesitățile pe care le au o parte dintre unitățile școlare din județ se referă la: efectuarea de lucrări de reparații, igienizări, montarea de uși la grupurile sanitare din mediul rural, construirea de toalete în incinta școlii, efectuarea de lucrări de reparații ale clădirilor (acoperiș, paviment, pereți), achiziționarea de mobilier corespunzător vârstei elevilor și preșcolarilor și de înlocuire a celui învechit, finalizarea lucrărilor de reabilitare începute, amenajarea de platforme betonate corespunzătoare pentru evacuarea reziduuriilor solide, precum și vidanjarea foselor septice existente în mediul rural, delimitarea terenului aferent unităților de învățământ cu gard împrejmuitor, amenajarea corespunzătoare și respectarea circuitelor funcționale în bucătării, spălătorii, amenajarea și dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă și laboratoarelor, efectuarea de lucrări de reparații ale centralelor termice, acolo unde instalațiile de distribuție a agentului termic sunt învechite, sau achiziționarea altora noi, modernizarea laboratoarelor, înlocuirea calculatoarelor, amenajarea de locuri de joacă pentru preșcolari, obținerea autorizațiilor sanitare de către unitățile de învățământ care încă nu sunt autorizate, obținerea autorizațiilor pentru securitate la incendiu de către toate unitățile de învățământ și aprovizionarea imediată cu materiale de curățenie și dezinfecție”, se mai precizează în situația respectivă. La nivelul județului Gorj, în sistemul de învățământ preuniversitar, funcționează un număr de 109 unități de învățământ de stat cu personalitate juridică (8 grădinițe, 15 colegii, 18 licee, 68 școli gimnaziale), o unitate de învățământ special și 4 unități de învățământ conexe. Pe lângă unitățile cu personalitate juridică funcționează un număr de 479 de structuri. Învățământul particular este reprezentat prin 4 grădinițe și 4 școli postliceale.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here