Continuă angajările la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu

373

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu continuă seria angajărilor. Astfel, se organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant – Laborator Radiologie şi Imagistică medicală – două posturi; asistent medical debutant Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; asistent medical principal – Cabinet în specialitatea psihiatrie; asistent medical – Secţia Medicină Internă II; îngrijitoare – Ambulatoriu integrat spitalului.

Pentru a putea participa la concursul organizat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale asistent medical debutant – Laborator Radiologie şi Imagistică medicală sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă dc studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii – specialitatea radiologie; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului.
Pentru postul de asistent medical debutant Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale candidaţii trebuie să aibă: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, în specialitatea igienă sau igienă şi sănătate publică; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului.
Candidaţii care vor opta pentru postul de asistent medical principal – Cabinet în specialitatea psihiatrie trebuie să aibă: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii – specialitatea medicală/generală; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea medicală/generală; minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
Pentru a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical – Secţia Medicină Internă II, candidaţii trebuie să deţină: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997: diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durată de 5 ani sau echivalare de studii – specialitatea medicală/generală; certificat de membru cu avizul anual al O A M.G M A.M. din România sau după caz adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului; minimum 6 luni vechime în specialitate.
Pentru postul de îngrijitoare – Ambulatoriu integrat spitalului se cere doar şcoală generală. Dosarele de concurs se depun până la data de 1 noiembrie. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, din Str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here