Concurs de creativitate didactică

272

Cadrele didactice din județul Gorj sunt invitate să participe la cea de-a VIII-a ediție a “Concursului Național de Creativitate Didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Concursul se va desfășura pe trei secțiuni: “Materiale didactice auxiliare destinate activității cu elevii, inclusiv softuri educaționale, filme didactice, produse media”, “Lucrări cu caracter metodico-științific și aplicabilitate practică” și “Reviste și publicații periodice destinate școlii”. “În cadrul primei secțiuni se vor prezenta lucrări noi sau care sunt deja utilizate de către autorii lor în activitatea didactică, dar care nu au mai fost prezentate în concurs. La prima secțiune vor fi acceptate softuri educaționale, filme didactice, produse media care vin în sprijinul învățării și educației interactive și incluzive (privind problematica drepturilor omului). În cadrul celei de-a doua secțiuni vor putea fi prezentate lucrări științifice, cu caracter metodic și aplicabilitate practică, având ca obiect educația pentru drepturile omului, democrație și pace în învățământul preuniversitar, fie că este vorba de activitatea cu elevii, fie că se referă la pregătirea continuă a personalului didactic aflat în activitate. La secțiunea a treia vor fi acceptate acele publicații care, prin materiale diverse, susțin în mod consecvent educația pentru drepturile omului în rândurile elevilor. Nu vor fi acceptate lucrări care nu abordează această tematică (educația pentru drepturile omului în învățământul preuniversitar)”, se precizează în regulamentul concursului. Materialele care îndeplinesc condiţiile din regulament vor fi trimise la Biblioteca CCD Gorj sau pe adresa de e-mail ccdgorj@hotmail.com, până la data de 21 octombrie 2016. La nivelul județului vor fi selectate cele mai bune lucrări de la fiecare secțiune, lucrări ce vor fi trimise pentru expoziția națională ce va fi organizată la Cluj, la sfârșitul acestei luni. Autorii lucrărilor selectate și prezentate la Expoziția Națională de Creativitate Didactică 2016 vor primi diplome și catalogul expoziției, iar lucrările cele mai valoroase de la fiecare secțiune vor fi premiate.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here