Clase speciale pentru elevii internaţi în spitale

169

spiElevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni vor putea învăţa chiar şi în spital, în clase special amenajate, potrivit unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

Spitalele vor deveni locuri în care se poate învăţa şi carte. Asta deoarece, potrivit unei metodologii aprobate de MECTS, elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai lungi de patru săptămâni vor beneficia de înfiinţare de grupe/clase în cadrul unităţii sanitare în care sunt internaţi. Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grupele/clasele din spitale se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul/prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv. Potrivit metodologiei, vor beneficia de şcolarizare în spital copiii cu afecţiuni metabolice, afecţiuni rare, sistemice, genetice, autoimune, afecţiuni oncologice, afecţiuni infecţioase, afecţiuni nefrologice, neurologice, patologie psihiatrică. De asemenea, se precizează că evaluarea stării de sănătate a elevilor în vederea înfiinţării de grupe/clase în spitale se va face prin diagnosticul medicului curant, pe baza foii de observaţie, cu recomandarea de înscriere în grupele/clasele înfiinţate în unităţi spitaliceşti.

Clase de 6 până la 12 elevi

Înfiinţarea unei clase/grupe în spitale este posibilă pentru un număr de cel puţin 6 şi nu mai mult de 12 elevi spitalizaţi. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj aprobă înfiinţarea claselor/grupelor şi normează cadrele didactice pe posturile aferente, pentru spitalele care solicită funcţionarea claselor/grupelor în acest regim. „Şcolarizarea se face la solicitarea spitalelor, pe baza unei analize de nevoi. Anual, pe baza acestei analize referitoare la numărul de copii care au necesitat şcolarizarea în anul şcolar precedent, spitalele fac propuneri de înfiinţare a claselor. Inspectoratul Şcolar Judeţean, împreună cu Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională, analizează situaţia iar după aceea spune dacă se poate sau nu înfiinţa o astfel de clasă. În funcţie de situaţie, Inspectoratul fie deleagă un învăţător, care este plătit în funcţie de ore, fie este încadrat un învăţător special pentru acele clase; în acest caz, învăţătorul sau profesorul încadrat la acea clasă este plătit normal şi primeşte un spor de muncă în condiţii deosebite. Scopul acestor clase este acela de a-i ajuta pe copii, astfel încât dacă aceştia sunt spitalizaţi mai mult timp, să nu piardă anul şcolar”, a explicat Nicu Baiu, directorul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu. Clasele sau grupele din spital vor fi organizate ca învăţământ simultan: învăţământ preşcolar, învăţământ primar – clasa pregătitoare, clasele I – III şi clasele II – IV, învăţământ gimnazial cu clasele V – IX. Evaluarea elevilor se va face potrivit normelor în vigoare valabile pentru învăţământul de masă, prin probe scrise sau orale, iar notarea elevilor se va realiza conform nivelului de şcolarizare, pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv a modului de pregătire adaptat situaţiei particulare a elevilor spitalizaţi. Notele şi calificativele se înregistrează în catalog, urmând ca la externare elevul să primească o adeverinţă cu situaţia şcolară şi foaia matricolă.

Roxana Lupu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here