CJP Gorj a achitat ajutoare de deces de aproape 6 milioane de lei

245
SANYO DIGITAL CAMERA

Peste 5,9 milioane de lei a achitat Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj de la 1 ianuarie şi până la 17 iulie a.c. cu titlu de ajutor de deces. Sumele sunt unele mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi ca urmare a majorării indemnizaţiei, ce s-a făcut potrivit unui act normativ la data de 20 februarie 2017.

Cuantumul ajutorului de deces a crescut considerabil, potrivit prevederilor Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Conform acesteia, pentru decesul asiguraţilor sau pensionarilor se acordă, începând de la 20 februarie 2017, suma de 3.131 de lei, iar pentru membri de familie ai acestora se acordă suma de 1.566 de lei. Până în a doua jumătate a lunii februarie, valoarea cuantumului ajutorului de deces era cea aplicabilă încă de anul trecut, adică la decesul asiguratului sau pensionarului se acorda suma de 2.681 de lei, în timp ce pentru un membru de familie se plătea 1.341 de lei.
“De la 1 ianuarie şi până la 17 iulie 2017, instituţia noastră a plătit 2.037 de ajutoare de deces, suma achitată pentru acestea fiind de 5.945.680 de lei”, a declarat Daniela Negoiţă, directorul adjunct al CJP Gorj.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor financiar o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Potrivit conducerii CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării. Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here