Buget mai mare pentru investigații paraclinice

370

Daniel Bondoc, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj, a prezentat raportul privind derularea contractelor în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice. Potrivit acestuia bugetul pentru investigații paraclinice a fost mai mare în 2015 față de 2014, însă numărul investigațiilor a scăzut.

Casa de Asigurări de Sănătate Gorj este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului Gorj. În anul 2015, CJAS Gorj a derulat un număr de 19 contracte de furnizare servicii medicale paraclinice în ambulatoriu și 15 acte adiționale pentru ecografii la contractele de furnizare de servicii medicale clinice și medicină de familie adiționale, inclusiv cu laboratoarele din cadrul unităților sanitare publice, astfel: nouă contracte pentru analize de laborator; un contract pentru analize de anatomie patologică; un contract pentru analize de laborator, anatomie patologică și radiologie – imagistică medicală; un contract pentru analize de laborator și radiologie – imagistică medicală; un contract pentru analize de laborator, anatomie patologică, radiologie – imagistică medicală și explorări funcționale; șase contracte pentru radiologie – imagistică medicală; zece acte adiționale pentru ecografie generală la contractele de servicii în medicina de familie; un act adițional pentru EKG și spirometrie la contractul de servicii în medicina de familie; patru adiționale pentru ecografii la contractele de servicii medicale clinice. „Pentru bugetele pentru investigații paraclinice avem o creștere în 2015 față de 2014; am ajuns cu bugetul la peste 6.100.000 lei, comparativ cu 2014 când au fost 4.800.000 de lei, dar o dată cu creșterea bugetelor au crescut și tarifele decontate furnizorilor și s-a interzis coplata de orice fel pe care o plătea asiguratul pentru CT și RMN. Astfel, în 2015, ca și număr de investigații CT și RMN avem undeva la 4.000, față de peste 5.000 în 2014. Deși bugetul a crescut cu aproape 30%, numărul de investigații a scăzut. Sperăm ca în 2016, o dată cu noile creșteri de buget, numărul de investigații să crească”, a explicat Daniel Bondoc, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj.

Peste 1.500.000 de lei pentru primul trimestru din 2016
Pentru trimestrul I 2016 , CJAS Gorj are alocat un buget de 1.529.000,00 de lei, care a fost repartizat pe tipuri de servicii medicale paraclinice.
Începând cu data de 01.04.2015, când au intrat în vigoare prevederile Ordinului comun M.S./C.N.A.S. nr. 388/186/2015, tarifele decontate de casa de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale paraclinice de imagistică medicală de înaltă performanță au fost majorate semnificativ (de exemplu: tariful pentru un examen RMN fără substanță de contrast a fost majorat de la 300,93 de lei la 450,00 de lei – mai mare cu 49,54% – , tariful pentru un examen RMN cu substanță de contrast a fost majorat de la 471,46 la 700,00 lei -mai mare cu 48,47%-). “Această creștere de tarife a avut în vedere și interdicția împusă furnizorilor de servicii medicale paraclinice de a încasa o coplată pentru serviciile furnizate din pachetul de bază pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens, precum și de a încasa sume pentru acte medicale și acte administrative necesare efectuării serviciilor medicale paraclinice”, a menționat președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here