Buget aprobat pentru cadastrarea gratuită a comunelor din Gorj

521

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj a primit de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul aprobat pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral.

Astfel, primăriile din Gorj pot încheia, în această lună, contracte de finanţare cu OCPI pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică. În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015–2023 (PNCCF), unităţile administrativ-teritoriale(UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, faţă de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârşitul anului, acestea putându-se continua în anul următor.
“În această perioadă, OCPI Gorj organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică şi cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan şi a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes naţional. Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, şi prin excepţie, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanţare încheiat de OCPI Gorj cu fiecare UAT solicitant. Pentru anul 2017, contractele de finanţare între OCPI Gorj şi UAT-uri vor fi încheiate la sfârşitul lunii mai 2017. După semnarea contractelor de finanţare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică cu prestatorii autorizaţi conform reglementărilor legale. Procedura de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate”, a declarat Marius Mănescu, directorul OCPI Gorj.

Stadiul lucrărilor deja demarate în judeţ
În prezent, situaţia lucrărilor de înregistrare sistematică în judeţul Gorj este următoarea: lucrări finalizate la nivel de UAT – Bustuchin care este în faza de recepţie finală; lucrări finalizate la nivel de sector cadastral – câte un sector cadastral pentru UAT Cruşeţ, Dănciuleşti, Teleşti şi Bumbeşti-Piţic; lucrări în derulare la nivel de UAT – Țânțăreni, Hurezani şi Turceni; lucrări în derulare – 7 sectoare cadastrale la UAT Căpreni şi un sector cadastral la UAT Leleşti.
Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale.
Ghidul este disponibil pe pagina web a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghidul-primarului-v04.pdf.
Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, terenuri cu construcţii şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de circa 900 de milioane euro, din fonduri externe nerambursabile obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, în cuantum de aproximativ 312 milioane euro.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here