Au început pregătirile pentru înscrierea copiilor în învățământul primar

852

Au început pregătirile pentru înscrierea copiilor în învățământul primar. Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj au fost deja afișate toate informațiile de care părinții au nevoie pentru a-și înscrie copiii în clasa pregătitoare, iar pe site-ul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Gorj au fost publicate detalii legate de evaluarea dezvoltării copiilor care revin din străinătate sau care nu au frecventat grădinița. Completarea și depunerea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare va începe pe 29 martie. La nivelul județului Gorj sunt disponibile peste 2500 de locuri în circa 136 de clase.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a afișat, miercuri, pe site-ul propriu, la secțiunea ”Înscriere în învățământul primar 2021”, circumscripțiile școlare, planul de școlarizare și alte informații utile părinților care doresc să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare. ”Ne aflăm în perioada de pregătire a înscrierii în învățământul primar. În data de 17 martie, au fost afișate pe site-ul inspectoratului școlar circumscripțiile, planul de școlarizare propus și numărul de clase alocat pentru clasa pregătitoare în funcție de unitatea de învățământ. În mod obligatoriu, fiecare unitate de învățământ va trebui să afișeze pe site-ul propriu informații cu privire la condițiile pe care le oferă elevilor pentru a-și desfășura activitatea în acea unitate de învățământ. CJRAE Gorj va evalua dezvoltarea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, și care fie nu au frecventat grădinița, fie s-au întors din străinătate. Urmează celelalte etape. (…) Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021, părinții au obligația să-i înscrie în învățământul primar, clasa pregătitoare. Dacă există eventuale cereri de amânare, acestea trebuie să fie bine fundamentate din punct de vedere medical și se transmit comisiei județene pentru înscrierea elevilor în învățământul primar. Elevii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare cu respectarea următoarelor condiții: copiii care au frecventat grădinița sunt înscriși în baza cererii scrise a părinților, plus recomandarea de la unitatea de învățământ unde elevul a mers la grădinița; a doua variantă – copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate pot fi înscriși la solicitarea părinților și în baza recomandării eliberate de CJRAE Gorj. Pentru înscriere, ca și documente necesare avem: fotocopia actului de identitate a părintelui sau a tutorelui legal și fotocopie după certificatul de naștere al copilului; în cazul copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate este necesară și recomandarea CJRAE Gorj. Pe site-ul inspectoratului am postat absolut toate documentele necesare pentru informarea părinților. La nivelul județului, avem aprobate un număr de 136,39 de clase. În total, avem 2557 de locuri alocate pentru clasa pregătitoare. Comisia județeană monitorizează permanent această activitate”, a declarat inspectoratul școlar general adjunct Marian Staicu, precizând, de asemenea, că ”înscrierea în învățământul primar nu se face, în niciun caz, pe baza unor liste întocmite anterior; se face doar în baza Ordinului de ministru nr. 3473/2021”.

Calendarul înscrierii în învățământul primar
Reamintim că, potrivit calendarului înscrierii în învățământul primar, stabilit de Ministerul Educației, în perioada 29 martie – 28 aprilie 2021 părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel: 10 – 11 mai 2021 – procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 11 – 18 mai 2021 – procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; 20 mai 2021 – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere. A doua etapă de înscriere în învățământul primar este programată în perioada 21 mai – 10 septembrie și se va desfășura conform următorului calendar: 21 mai 2021 – comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar; 24 mai – 31 mai 2021 – depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; 4 iunie 2021 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here